4-fältare_8effekter_förkl_m_siffror_slimmad_7jan10