Category Archives: 31-Referenser div

Referenser, div

Allport, G. W., Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 5, No. 4, 432-443.
American Psychiatric Association. (2000). Mini-D IV. Danderyd: Pilgrim Press.
Arlebrand, H. (1992). Det okända. Libris.
Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its discontents. Polity Press.
Bergstrand, G. (1990). Från naivitet till naivitet. Stockholm: Verbum.
Bergstrand, G. (2004). En illusion och dess utveckling. Om synen på religion i psykoanalytisk teori. Verbum.
Boström, H. (2008, 16 juli). Var tredje svensk tror på återfödelse. Dagen. Hämtad 2014-12-19, från http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-p%C3%A5-%C3%A5terf%C3%B6delse-1.186792
Bäärnhielm, S., Scarpinati Rossi, M., Pattyi, L. (2007). Kultur, kontext och psykiatrisk diagnos: Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV. Transkulturellt centrum. Elanders Berlings Malmö.
Centrum för Samtidsanalys (2009, februari). Tro och andlighet i Sverige. Hämtad 2014-11-28, från http://www.samtidsanalys.nu/_RAPPORTER/TroAndlighet_feb2009_tva-delar.pdf
Chasseguet-Smirgel, J. (1991). De två träden i trädgården. Sfph.
Chryssides, G. D. (2007). Defining the New Age. I D. Kemp & J. R. Lewis (Red.), Brill Handbook of New Age (s. 5-24). Boston: Brill.
Faber, M. D. (1996). New Age Thinking. A Psychoanalytic Critique. University of Ottawa Press.
Farias, M., Claridge, G., Lalljee, M. (2005). Personality and cognitive predictors of New Age practices and beliefs. Personality and Individual Differences. 39: 979-989.
Farias, M., Lalljee, M. (2005). Holistic Individualism in the Age of Aquarius: Measuring Individualism/Collectivism in New Age, Catholic, and Atheist/Agnostic Groups. Journal for the Scientific Study of Religion. 47(2):277-289.
Farias, M & Granqvist, P. (2007). The Psychology of the New Age. I D. Kemp & J. R. Lewis (Red.), Brill Handbook of New Age (s. 123-150). Boston: Brill.
Farias, M., Underwood, R., Claridge, G. (2013). Unusual but sound minds: Mental health indicators in spiritual individuals. British Journal of Psychology, 104, 364-381
Flax, J. (1990). Thinking Fragments. Psychoanalysis, feminism & postmodernism in the contemporary west. Berkley: University of California Press.
Freud, S. (1914/2003). Introduktion till narcissismen. S Skr IV. Stockholm: Natur och Kultur.
Freud, S. (1927/2008). En illusion och dess framtid. S Skr X. Stockholm: Natur och Kultur.
Freud, S. (1929/2008). Vi vantrivs i kulturen. S Skr X. Stockholm: Natur och Kultur.
Freud, S. (1996a). Föreläsning XVIII. Fixeringen vid traumat. Det omedvetna. S Skr I. Natur och Kultur.
Freud, S. (1996b). Libidons utveckling och den sexuella organisationen. S Skr I. Natur och Kultur.
Frisk, L. (1998). Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nya Doxa
Frisk, L. (2000). New age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och ”omvändelse”. I C-G Carlsson & L. Frisk (Red.), I Gudar och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. (s. 52-90). Umeå universitet: Institutionen för religionsvetenskap.
Frisk, L. (2007a). De nyandliga rörelserna – vart tog de vägen? Nya Doxa.
Frisk, L. (2007b). Quantitative studies of New Age. I D. Kemp & J. R. Lewis (Red.), Brill Handbook of New Age (s. 103-122). Boston: Brill.
Frisk, L. & Åkerbäck, P. (2013). Den mediterande dalahästen. Dialogos.
Geels, A. & Wikström, O. (2006). Den religiösa människan. Natur & Kultur.
Granqvist, P; Hagekull, B. (2001). Seeking Security in the New Age: On Attachment and Emotional Compensation. Journal of the Scientific Study of Religion. (40:3) 527-545.
Granqvist, P. (2004). Myten om öppenhet och tolerans. Psykologtidningen (7).
Granqvist, P., Ivarsson, T., Broberg, A. G., Hagekull, B. (2007). Examining Relations Among Attachment, Religiosity, and New Age Spirituality Using the Adult Attachment Interview. Developmental Psychology. Vol 43. No 3.
Granqvist, P., Fransson, M., Hagekull, B. (2009). Disorganized attachment, absorption, and new age spirituality: a mediational model. Attachment & Human Development, Vol. 11, No. 4, July, 385-403.
Granqvist, P. (2014). Mental health and religion from an attachment viewpoint: overview with implications for future research. Mental Health, Religion & Culture, Vol. 17, No. 8, 777-793, http://dx.doi.org/10.1080/13674676.2014.908513
Hammer, O. (1998). Born again… and again, and again. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.
Hammer, O. (2000). Esoterisk naturvetenskap: Aspekter på scientismens historia. I C-G Carlsson & L. Frisk (Red.), I Gudar och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. (s. 11-31). Umeå universitet: Institutionen för religionsvetenskap.
Hammer, O. (2004). På spaning efter helheten. Wahlström & Widstrand.
Harris Interactive (2013, december). Americans’ Belief in God, Miracles and Heaven Declines. Hämtad 2014-11-30, från http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/tabid/447/ctl/ReadCustom%20Default/mid/1508/ArticleId/1353/Default.aspx
Heelas, P. (1996). The New Age movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.
Houtman, D., Aupers S. (2007). The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality in 14 Western Countries, 1981-2000. Journal for the Scientific Study of Religion. 46(3):305-320.
Humanisterna (u.å.). Gud finns nog inte. Hämtad 2014-12-19, från http://www.gudfinnsnoginte.se/
Hägglund, H. (2009, 12 november). Handpåläggning lockar många nyfikna. Kyrkans tidning. Hämtad 2014-12-17, från http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/handpalaggning-lockar-manga-nyfikna
Ipsos-MORI (2012). Religious and Social Attitudes of UK Christians in 2011. Hämtad 2015-04-06, från: http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/ipsos-mori-religious-and-social-attitudes-topline-2012.pdf
Jareteg, L. (2010, 29 oktober). Svenska kyrkan erbjuder det ockulta ”andedopet” i mässan! [Blogginlägg]. Hämtad 2014-12-19, från http://bibelfokus.se/node/174
Jones, J. (1991). Contemporary Psychoanalysis & Religion. Yale University Press.
Järvå, H. (2014, 12 april). Att gå med i scientologerna var som att bli kär. Sveriges Television. Hämtad 2014-12-21, från http://www.svt.se/opinion/att-ga-med-i-scientologerna-var-som-att-bli-kar
Kärfve, E. (1998). Den nya självförgudningen. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.
Löwendahl, L. (2002). Med kroppen som instrument: En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lunds studies in history och religions. Vol. 15. Almqvist & Wiksell International.
Muertos (2012, 28 januari). Should We Give Thrive a Pass on Facts, And Instead Praise its “Message?” [Blogginlägg]. Hämtad från http://thrivedebunked.wordpress.com/2012/01/28/should-we-give-thrive-a-pass-on-facts-and-instead-praise-its-message/
Månsus, H. (1997). New Age och kristen tro – öppenhet, dialog och gränser [Föreläsningsmanuskript]. Hämtat 2010-08-27, från http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/kumu/mansus.htm
Oneness University (u.å.) Oneness Deeksha. Hämtad 2014-12-24, från http://www.onenessuniversity.org/#firstPage/1
Ottoson, J.-O. (1998) Psykiatri. Stockholm: Liber.
Peters, E., Day, S., McKenna, J., Orbach, G. (1999). Delusional ideation in religious and psychotic populations. British Journal of Clinical Psychology, 38, 83-96.
PDM Task Force. (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic organizations.
Persson, G (2007). Teologi och Psykologi – Hur kan psykologin hjälpa oss att få en bättre relation till Gud? [Föreläsningsmanus.]
Rizzuto, A-M. (1979). The Birth of the Living God. The  University of Chicago Press.
Rothstein, M. (1997). Gud är blå. De nya religiösa rörelserna. Nora: Nya Doxa.
Sanner, I. (1998). New Age, en historia om kärlek. Res Publica: New Age/Gnostisk renässans (2/98). Östlings bokförlag.
Sjödin, U. (2002). The Swedes and the Paranormal. Journal of Contemporary Religion, Vol. 17, No. 1, 2002.
Sofokles. (1986/2000). Kung Oidipus. I svensk översättning av Emil Zilliacus. AWE Gebers/Norstedts.
Sutcliffe, S. J.; Saelid Gilhus, I. (2013). New Age Spirituality: Rethinking Religion. Taylor and Francis.
SvT Play (u.å.). Från Sverige till himlen. Säsong 3 – Avsnitt 7. Hämtat 2014-12-17, från http://www.svtplay.se/video/2502136/fran-sverige-till-himlen/avsnitt-7
Tertullian.org (2015, 5 april). Tertullianus: The Apology, Chapter XXXIII. Translated by S. Thelwall. Hämtad 2015-04-06, från http://www.tertullian.org/anf/anf03/anf03-05.htm#P399_186733
TV4 (u.å.). En natt på slottet. Hämtad 2014-11-29, från http://www.tv4.se/en-natt-p%C3%A5-slottet
Utterström, A. (2014, 13 april). Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozak – den nya tiden är här. Dagens Nyheter, s. 12-16.
Vetenskap och Folkbildning. (u.å.a). Årets förvillare. Hämtad 2014-11-30, från http://www.vof.se/utmarkelser/arets-forvillare/
Vetenskap och Folkbildning. (u.å.b). Årets förvillare. Hämtad 2015-04-06, från
http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2014/
Vitz, P. C. (1977). Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship [ebok Kindle]. Michegan, Grand Rapids: Eerdman Publishing Co.
Werbart, A. (1996). Förord till Quinodoz, J-M:  Att tämja ensamheten. Natur och Kultur.
Werbart, A (2000). Our need of Taboo: Pictures of Violence and Mourning Difficulties. Free Associations. 46 8:21-48.
Wikström, O. (1998). Att se det dolda. Natur och Kultur.
Winnicott, D. W. (1971). Lek och verklighet. Natur och Kultur.
Winnicott, D. W. (1993). Den skapande impulsen. Natur och Kultur.

Kommentarer inaktiverade för Referenser, div

Filed under 31-Referenser div