Intervjuer 2009-2010

Som underlag för mitt examensarbete om new age/nyandlighet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, gjorde jag 11 längre intervjuer med sympatisörer. Dessa intervjuer transkriberades, kodades och föll ut i ett antal teman. I ett senare skede av uppsatsarbetet slogs resultat- och diskussionsdelarna samman, och uppsatsen kortades av betydligt. Här följer länkar till de olika delarna i den ursprungliga resultatdelen, med många citat, för den som vill läsa:
i. Bakgrund och relationer
ii. Ideologisk hemvist och praktik
iii. Öde och livslagar
iv. Gud eller en större, ordnande instans
v. Hälsa, ohälsa och vård
vi. Tro och vetande
vii. Framtidsvisioner och mål
Sammanfattning i-vii
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Intervjuer 2009-2010

Filed under 22-Intervjuer 2009-2010