Tag Archives: nyandlighet

New age i en ny tid

”Stjärntecken i tiden – Anna Andersson om heta intresset för astrologi och nyandlighet” (Aftonbladet Kultur, 28 sep 2018)

Grundtesen i Bornemarks bok [Det omätbaras renässans, Volante förlag, 2018] är att vi i det moderna samhället håller på att mäta och kvantifiera oss till stressdödens rand, samtidigt som vi trängt undan och nedvärderat allt icke-mätbart. Inte minst kvinnor i omsorgsyrken pressas hårt, vilket syns i Försäkringskassans statistik över stressrelaterade sjukskrivningar. Bornemark ser ett system som de anställda inte kan påverka, det enda de kan göra är att försöka förändra sitt eget sätt att förhålla sig till det. Som att gå en kurs i mindfulness.

Anne-Christine Hornborg är inne på samma sak. Det går inte att trösta ett barn eller duscha en gammal på ett mer effektivt sätt, det tar den tid det tar. Men det man kan göra i dag, påpekade hon, är att kliva ur systemet och kapitalisera på detta traditionellt kvinnliga arbete, att hantera kroppar och nära relationer – lära sig ayurvedisk massage eller astrologi.

Kommentarer inaktiverade för New age i en ny tid

Filed under 0-Diverse

Nya religioner och alternativ andlighet (SR)

”Nyandlighet, alternativandlighet, nyreligiositet, new age – kärt barn har många namn. Det finns uppdaterade versioner av 1800-talets teosofi och religioner som scientologi, Hare Krishna och satanism.

Människor och tro låter Per Faxneld religionsvetare från Södertörns högskola resonera om saken och Människor och tros reporter Julia Wiraeus funderar över teosofismen som inspirerat många nya religioner och framför allt antroposofin. Hon träffar även teosofen och ”Mystikern på Karlaplan” Perti Spets. ”

(Människor och tro, SR, 6 juli 2018)

Du kan lyssna på programmet här

Kommentarer inaktiverade för Nya religioner och alternativ andlighet (SR)

Filed under 0-Diverse

Psykologiska perspektiv av nyandlighet (SR)

”Tarotläsning på företagsfesten, en kristall i fickan eller meditation på lunchen. Om den andliga vågen och de som söker en större mening med tillvaron.”

Professorn Pehr Granqvist i Kropp & Själ i radions P1 den 15 maj, där han pratar om nyandlighet ur ett psykologiskt perspektiv. Att den nyandliga föreställningsvärlden erbjuder en känsla av ”kontroll” över en oberäknelig eller hotfull verklighet (extra lockande för den som upplevt trauman, nyckfullhet eller grav försummelse under sin uppväxt) är ett av de resonemang han för. David Thurfjell, religionsvetare och Sanna Samuelsson, journalist, m fl, medverkar också.
https://www.psychology.su.se/om-oss/nyheter/psykologiska-perspektiv-av-nyandlighet-1.385750

Kommentarer inaktiverade för Psykologiska perspektiv av nyandlighet (SR)

Filed under 0-Diverse

Watkin’s 100-i-topp-lista för 2018

Bokhandeln Watkin’s i London, via sitt magasin ”Mind Body Spirit”, publicerar varje år en topplista med de hundra mest inflytelserika andliga figurerna. Här är årets lista.

Kommentarer inaktiverade för Watkin’s 100-i-topp-lista för 2018

Filed under 0-Diverse

Introduktion

Flera oberoende undersökningar på senare år har kunnat visa att svensken hyser en mängd föreställningar om tillvaron som vetenskapen inte kan belägga. Acceptansen eller intresset för sådant som reinkarnation, varsel, astrologi, telepati och kommunikation med avlidna anhöriga är stor (Boström, 2008, 16 juli; Centrum för Samtidsanalys, 2009, februari; Sjödin, 2002). Resultaten är likartade i andra västländer, som USA (Harris Interactive, 2013, december) och Storbritannien (Ipsos MORI, 2012).

Medan flera av de föreställningar och fenomenen som adresseras i dessa undersökningar överlappar med vad som brukar kallas vidskepelse och torde ha kunnat samexistera med den länge dominerande religionen så är till exempel reinkarnation en jämförelsevis exotisk föreställning i en kristen kulturkrets. I de undersökningar som nämns ovan får tanken att individen ska återfödas i en ny fysisk kropp stöd av cirka var fjärde tillfrågad. Hammer (2004) skriver att ”[p]å bara fyrtio år har reinkarnation gått från att vara en uppfattning spridd bland medlemmarna i några teosofiska och ockultistiska kretsar till att bli en av vår tids mest allmänt omfattade religiösa föreställningar” (s. 203).
Det är förmodligen möjligt att bejaka påståendena i dessa undersökningar med olika grad av allvar, övertygelse eller infärgning. För några utgör sådana tankar delar av en mer eller mindre sammanhängande livsfilosofi, som de identifierar sig med och är beredda att argumentera för, medan de för andra inte har samma centrala betydelse. Geels och Wikström (2006) föreslår en uppdelning i kunder, sökare och kärntrupp, där de senare i högre grad omfattar vissa föreställningar som en genomtänkt världsåskådning. När reinkarnationstanken och liknande är delar av ett sammanhängande tankesystem tangerar det vad som brukar kallas new age och delar av den så kallade nyandligheten (Frisk, 1998). Hur detta område bör avgränsas eller benämnas råder det delade meningar om. Frisk (2007b) föreslår att forskarna börjar om från grunden och med statistiska medel kommer fram till lämpliga kategorier.

I föreliggande studie används ”nyandlighet”, ”den nya andligheten”, ”new age”, med flera benämningar, synonymt. Vad som avses är en i stort sett oorganiserad andlighet med en individualistisk, progressiv syn på reinkarnation och karma, liksom med en föreställning om att människan steg för steg utvecklas mot emotionell och kognitiv fullkomning.

Kommentarer inaktiverade för Introduktion

Filed under 02-Introduktion