Tag Archives: sekter

Sektproblematik

Angelägna tankar av psykiatriprofessorn Jan-Otto Ottosson, i Läkartidningen 2004, efter vad som hade uppdagats i Knutby.

Kommentarer inaktiverade för Sektproblematik

Filed under 0-Diverse

Knutby, update

Anna Lindman och Uppdrag granskning (SVT) följer upp sitt reportage från 14/2 om Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Nya detaljer om makt, grupprocesser och våld. Men mest intressant är ändå att få ta del av hur många av de inblandade, ledare såväl som vanliga församlingsmedlemmar, nu kan se tillbaka på och berätta om vad som egentligen hände. Medverkar gör även Helena Löfgren, psykoterapeut och kunnig om sekter.

Se programmmet från 13 juni 2018 här

Kommentarer inaktiverade för Knutby, update

Filed under 0-Diverse

Anknytningsmönster och sekter

”Terror, love and brainwashing: Attachment in cults and totalitarian systems”, av socialpsykologen Alexandra Stein (Routledge 2017).

Här en recension av Helena Löfgrens, psykoterapeut, på hemsidan för tidskriften Modern Psykologi (publicerad där 16 februari 2018).

Under rubriken ”Anknytningsteori ger nytt perspektiv på sekter” beskriver hon hur Stein, med ett eget förflutet i en s k politisk sekt, skapat en modell som belyser ”hur trygga, intelligenta personer med önskan om att göra gott plötsligt kan förändras och bli avstängda, undvikande och visa brist på empati, både mot omgivningen och sig själva”.

En ledare med ett vad man brukar kalla desorganiserat anknytningsmönster vill skaffa sig en garanterad anknytning till andra. Detta gör hen genom att i sin tur skapa ett desorganiserat anknytningsmönster hos följarna, oavsett vad dessa har för ursprungligt anknytningsmönster. Samma psykologiska dynamik kan ses i misshandelsförhållanden, sekter, terroristgrupper och totalitära stater som Nordkorea.

Att koppla forskning om anknytningsmönster till hur vissa personer, sannolikt lättare än andra, kan känna sig attraherade av t ex ”new age” har gjorts tidigare. Då tänker man sig att personer som tidigt upplevt trauman, grav försummelse och osäkerhet i relationen till sin/sina primära vårdnadshavare, kan känna sig hemma i en världsåskådning som uppvisar vissa av de karaktäristika man är van vid. Alexandra Steins bidrag, som jag förstår det, är att hon utvidgar detta till att ett befintligt (mer stabilt) anknytningsmönster även kan raseras, tillfälligt eller permanent.

I en studie om nyandlighet/new age för några år sedan funderade jag i liknande banor. Där handlade det om hur man i mötet med en viss världsåskådning inte bara kan pressas att fungera under sin normala nivå, men även frestas därtill. I båda fallen kunde resultatet kallas ”pseudopatologi”.

Kommentarer inaktiverade för Anknytningsmönster och sekter

Filed under 0-Diverse

Avhoppares erfarenhet av vården

Cecilia Wemmert vid Umeå universitet har intervjuat ett antal personer om deras erfarenheter av vården, efter att de hoppat av från olika andliga rörelser. Detta har legat till grund för uppsatsen ”Because you become a newcomer in this world when you leave the cult” (2016).

Kommentarer inaktiverade för Avhoppares erfarenhet av vården

Filed under 0-Diverse

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, var 1998 initiativtagare till utredningen ”I god tro – samhället och nyandligheten”. Tillsammans med ett par andra ledamöter skrev hon 2010 en motion: ”Barn i sekter”. 2015 lämnade hon in en motion: ”Stöd till människor som levt under ett auktoritärt, destruktivt och manipulativt ledarskap”.
Hösten 2016 har hon tillsammans med sin partikamrat, Lars Tysklind, lämnat in en ny motion: ”Hjälp till barn och ungdomar i sekter”. De argumenterar i denna bland annat för att det bör inrättas specialiserade vårdenheter för individer, både unga och vuxna, som mår dåligt på grund av att de varit med i slutna rörelser.

Kommentarer inaktiverade för Barbro Westerholm

Filed under 0-Diverse

Rehabilitering av sektavhoppare

I Ohio ligger sedan länge Wellspring Retreat and Resource Center. Tidigare (2009) fanns planer på en motsvarande behandlingsenhet i Bräcke Diakonis regi.

Här är prospektet:
brackediakoni_prospekt_pdf

Kommentarer inaktiverade för Rehabilitering av sektavhoppare

Filed under 0-Diverse

”Sekter och livet efter” (Nalen, 2015-11-20)

20 november 2015 anordnades en konferens på Nalen i Stockholm: ”Sekter och livet efter”. Arrangör var organisationen Hjälpkällan.
Medverkande gjorde bland annat psykologerna Håkan Järvå och Marianne Englund, samt psykoterapeuten Helena Löfgren. Andra talare var Zubeyde Demirörs, som berättade om hedersproblematik, Peter Svensson talade om sitt arbete med att hjälpa avhoppare från kriminella grupper, och författaren Magnus Utvik berättade om sina erfarenheter i ungdomen av en politisk sekt som förberedde väpnad revolution.
Dagen filmades och sändes senare i Sveriges Television/Utbildningsradion. Inslagen finns att se på SvtPlay/UR fram t o m 1 juli 2021:
UR Samtiden – Sekter och livet efter
 

Kommentarer inaktiverade för ”Sekter och livet efter” (Nalen, 2015-11-20)

Filed under 0-Diverse

Barns uppväxtvillkor i kontroversiella religiösa grupper

Lyssna till aktuell forskning om Jehovas Vittnen, Scientologi-kyrkan, Hare Krishna-rörelsen, Unification Church, Familjen, Knutby Filadelfia och Plymouth-bröderna.
12 maj kl 13.00 – 17.00 vid Dalarnas Högskola, Falun (sal Fö2).
Medverkande:
Eileen Barker, professor emerita
London School of Economics
Amanda van Eck, sociolog
Inform London
Liselotte Frisk, professor religionsvetenskap
Högskolan Dalarna
Sanja Nilsson, doktorand
Högskolan Dalarna
Susan Palmer, sociolog
McGill University Kanada
Föreläsningarna ges på engelska
 

Kommentarer inaktiverade för Barns uppväxtvillkor i kontroversiella religiösa grupper

Filed under 0-Diverse

Forskningsprojekt vid Umeå universitet om hälsa hos sektavhoppare

”Vi söker deltagare till forskningsprojekt om sektavhoppares upplevelser av mötet med svensk sjukvård, problematik och behov av behandling efter otillbörlig påverkan.”

Olof Semb, leg psykolog, med dr
Mikael Sandlund, professor/överläkare
Cecilia Wemmert, läkarstuderande
Ett forskarlag vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, söker deltagare till ny studie. Mer info finns t ex på Hjälpkällans webbplats, och på författaren Charlotte Esséns hemsida.

Kommentarer inaktiverade för Forskningsprojekt vid Umeå universitet om hälsa hos sektavhoppare

Filed under 0-Diverse

Sekter och livet efter

Kunskapskanalen/UR, med start imorgon 19/1, sänder en inspelning av en 1-dagskonferens på Nalen i Hjälpkällans regi från november 2015. Författaren och psykologen Håkan Järvå, som var en av talarna på konferensen, skriver om programmet på MyNewsdesk. Konferensen visas i delar på Kunskapskanalen under veckan.
Update: Konferensen kan nu ses via UR Play (t o m 19 juli 2016). Psykolog Håkan Järvå talar om ”Sektbegreppet”. Via ”Relaterade program” ute i högermarginalen på UR:s hemsida kan du se andra inslag och talare från dagen.

Kommentarer inaktiverade för Sekter och livet efter

Filed under 0-Diverse