vii. Terminala realiteter

Denna domän handlar om det definitiva slutet eller ultimata ”nejet”. Den berör döden, den slutliga kränkningen av individens omnipotens, men inte enbart, utan även projekt, relationer, förhoppningar som nått vägs ände, vare sig resultatet blev det önskade eller inte. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de terminala realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Separationer, samt Döden.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för vii. Terminala realiteter

Filed under 17-Terminala realiteter