Ålder

Ålder

Åldrande är något som förknippas med själens tillväxt och förkovran. Det finns äldre och yngre själar och att vara äldre i det avseendet är odelat positivt. Ett barn kan andligt sett vara mer avancerat än såväl sina föräldrar som sina äldre släktingar: ”en gammal själ”. Djupast sett har ingen någon ålder, förutom denna andliga ålder.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.