Andlighet & psykologi

Andlighet & psykologi

“Vi ska utvecklas till, typ, Jesus. När vi är i mål så är vi väl som han…”

Religion och psykisk ohälsa har det forskats, tyckts och tänkts en hel del om. Sigmund Freud var tidigt ute. Han var negativt inställd till folks religiositet, såg denna generellt som en flykt från ansvar och vuxenhet. Med tiden har bilden blivit mer komplex. Modern forskning (som framför allt görs i USA) brukar peka på att personer som är aktiva i en församling mår bättre än genomsnittet.

På nutida andlighet eller ”nyandlighet”, och psykisk ohälsa, har det också hunnit forskas, tyckas och tänkas en del. Framför allt den organiserade typen: ”sekter”. Här är den allmänna uppfattningen mer negativ. Grupptryck, tankekontroll, manipulativt ledarskap, osv. Relativt lätta att hamna i, svåra att komma ur.

Själv har jag mest intresserat mig för den o-organiserade nyandligheten, så kallad ”holistisk” nyandlighet, ”new age” och liknande. Det är andlighet som man i högre grad frivilligt engagerar sig i. Men tankevärlden behöver för den skull inte vara så olik den som finns inom den mer organiserade nyandligheten. Mitt examensarbete för att bli färdig psykolog handlade bland annat om detta. (Hela uppsatsen + en del extramaterial finns utlagt här på hemsidan.)

Jag har fortsatt att fascineras av och fundera kring psykologiska aspekter av framför allt sådan oorganiserad andlighet. Vad den kan “göra med en”, så att säga? Den holistiska nyandligheten rymmer en hel del som är värt att grunna på. (Åtskilligt går för övrigt igen i hur många tänker om sig själva och livet idag, ”tidsandan”. T ex tror 25-30% av folk i väst nu för tiden på reinkarnation.)

Det går att argumentera för att Freuds religionskritik i ännu högre grad skulle kunna gälla denna moderna andlighet. Men – viktigt – detta har ingenting att göra med huruvida den nyandliga föreställningsvärlden är sann eller inte. Kanske är den rentav sann? Desto intressantare i så fall.

Utifrån mitt intresse för nyandlighet/new age och psykologi håller jag föredrag och ordnar samtalsgrupper, bl a.

Har du synpunkter på innehållet, frågor eller förfrågningar, får du gärna höra av dig. Enklast gör du det via det här epost-formuläret:Övriga uppgifter


Välkommen
Andlighet & Psykologi
Diverse
Mottagning
Länkar