Andlighetens utrymme i det psykoterapeutiska samtalet

Andlighetens utrymme i det psykoterapeutiska samtalet

S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapeutprogrammet, 90 hp
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012
Andlighetens utrymme i det psykoterapeutiska samtalet
(The space of spirituality in the psychotherapeutic practice)
Författare: Charlotte Francois

Kommentarer är stängda.