Browsed by
Kategori: 3-Föreläsningar

“Mognadsfelslut” (EDIV Live)

“Mognadsfelslut” (EDIV Live)

En sorts uppföjning av sändningen för några veckor sen, som hade temat “Är vi olika långt utvecklade?” Reflektioner kring begrepp som “pre/trans fallacy” (Wilber) och “spiritual bypassing” (Welwood). Även tankar utifrån James W Fowler och hans modell över trons stadier, framför allt hans begrepp “second naïveté”.

“Några tankar om bön” (EDIV Live)

“Några tankar om bön” (EDIV Live)

Ett program som handlar om skillnader mellan nyandlighet och gängse religion (kristendom). Bilder av “Gud” och om denne/denna är någon som går att ha en relation till. Kopplingar till anknytningsforskning, mm.

“Hur mår den andlige sökaren?” (EDIV Live)

“Hur mår den andlige sökaren?” (EDIV Live)

Lång genomgång av ämnet “nyandlighetens psykologi” o det ex-arbete jag fick klart för några år sen. (“Ny andlighet, men gamla utmaningar”.) Jag säger i början att ska hålla på i 45 min, men det blev ca två timmar.

De första bilderna, som jag pratar utifrån, syns tyvärr inte i bild. De ligger därför i ett eget klipp: