Dawkins får mothugg

Dawkins får mothugg

Biologen Richard Dawkins besökte Sverige hösten 2015. Bl a deltog han i ett arrangemang ihop med Humanisternas Christer Sturmark på Cirkus i Stockholm. Han framträdde även i teve-programmet “Skavlan”. Stefan Gustavsson, från Svenska Evangeliska Alliansen, gör avstamp i detta besök när han i ett inlägg på YouTube bemöter Dawkins “Top-5” skäl till varför det inte behöver finnas någon Gud.
Till att börja med hävdar Gustavsson att Dawkins materialistiska-darwinistiska världsbild är den normala i Sverige. Vilket den möjligen kan verka vara utifrån en kristen synvinkel. Och kanske är det rentav sant. Men det är intressant att fundera kring den stora grupp som snarare verkar befinnas sig någonstans “mittemellan”. De som sympatiserar med new age, och gissningsvis de flesta som bekänner sig till en “nyandlig” världsuppfattning, hör hit. Men gruppen svenskar som numera upplever sig begränsade av såväl de kristna som de materialistiska förklaringarna är större än så. (T ex de som, till skillnad mot dessa båda debattörer, inte vill avfärda existensen av “älvor” och liknande.)

Kommentarer är stängda.