vi. Deklinativa realiteter

vi. Deklinativa realiteter

Denna domän handlar om åldrande eller avtagande. Hur hantera livets gång, ens eget och närståendes tilldelade mått av tid, kraft, ungdom och hälsa och förändringar på grund av sådant. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de deklinativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Ålder; Reinkarnation; Ondska, samt En optimistisk livssyn.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.