“Det är något sjukt med sjukvårdens arbetsmiljö”

“Det är något sjukt med sjukvårdens arbetsmiljö”

“Han hänvisar också till en PET-studie som visar att utmattning orsakar en mätbar förtunning av hjärnbalken mediofrontalt. Och påpekar att prognosen och progressen är ungefär den samma som hos strokepatienter.”

Alexander Wilczek, läkare och psykoanalytiker, om utmattningssyndrom och nedläggningen av psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus i Stockholm. Kliniken var specialiserad på att ta emot bl a personer som själva jobbade i vården.

Kommentarer är stängda.