Diverse

Utvald

In English

”To know that a person is in some sense ’religious’ is not as important as to know the role religion plays in the economy of his life” (Allport & Ross, 1967)

Psykoanalys & buddhism?

Psykoanalys & buddhism?

Intressant avsnitt av “Psykoanalyspodden” från 17 februari. Psykologen Andreas Keller får bl a frågan hur han ser på psykoanalysens framtid och vad han vill arbeta med?

Ca 39 min in i intervjun:

“Ni som kommer från din generation, 70-talister, 80-talister, vad ser ni behöver förändras i den psykoanalytiska världen, för att psykoanalysen ska hänga med sin tid?

“Bra fråga. Det råder delade meningar om det i min generation. Vi som läser utbildningen tillsammans nu, vi har ganska olika uppfattningar om det, som samsas sida vid sida. Det finns ju de som anser att psykoanalysen behöver mer traditionell forskning t ex, som vill att psykoanalysen och olika derivat av psykoanalysen ska få mer evidens, vetenskaplig evidens. Det finns de som kämpar för att psykoanalysen ska få större plats i den offentliga vården. De två strömningarna hänger väl ihop ganska mycket, att man vill att analysen ska få evidens och att den ska få plats i den offentliga vården.
Jag tänker inte riktigt så själv, utan jag tänker kanske att psykoanalysens framtid, på något sätt, finns i något slags vänskap med till exempel den buddhistiska rörelsen. Alltså att det finns människor som självmant väljer att ge sig in i ett sökande kring sig själva och sina liv i till exempel meditation, eller för den delen kanske i ett konstnärligt utövande, och att det snarare är där psykoanalysen har något att ge framöver. Så att det kanske inte måste handla om fokus på behandling utav psykiska störningar, eller vad man ska säga. Utan att psykoanalysen kanske kan presenteras mer som en väg att gå för den som är genuint intresserad av sitt eget liv…”

“Anna Krantz samtalar med psykolog Andreas Keller, kandidat i Svenska psykoanalytiska föreningen om hur det är att utbilda sig till psykoanalytiker…”

https://www.podbean.com/eu/pb-gu7dk-d3f80c

“Mognadsfelslut” (EDIV Live)

“Mognadsfelslut” (EDIV Live)

En sorts uppföjning av sändningen för några veckor sen, som hade temat “Är vi olika långt utvecklade?” Reflektioner kring begrepp som “pre/trans fallacy” (Wilber) och “spiritual bypassing” (Welwood). Även tankar utifrån James W Fowler och hans modell över trons stadier, framför allt hans begrepp “second naïveté”.

“Några tankar om bön” (EDIV Live)

“Några tankar om bön” (EDIV Live)

Ett program som handlar om skillnader mellan nyandlighet och gängse religion (kristendom). Bilder av “Gud” och om denne/denna är någon som går att ha en relation till. Kopplingar till anknytningsforskning, mm.

CS Lewis om att leva med osäkerheten

CS Lewis om att leva med osäkerheten

“In 1939, in a sermon preached at Oxford University in the midst of a different global crisis, CS Lewis made a distinction that’s worth revisiting today. It wasn’t the case, he pointed out, that the outbreak of war had rendered human life suddenly fragile; rather, it was that people were suddenly realising it always had been.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/things-you-can-control-coping-with-radical-uncertainty-oliver-burkeman

‘The war creates no absolutely new situation,’ Lewis said. ‘It simply aggravates the permanent human situation so that we can no longer ignore it. Human life has always been lived on the edge of a precipice… We are mistaken when we compare war with ‘normal life’. Life has never been normal.’”

“Hur mår den andlige sökaren?” (EDIV Live)

“Hur mår den andlige sökaren?” (EDIV Live)

Lång genomgång av ämnet “nyandlighetens psykologi” o det ex-arbete jag fick klart för några år sen. (“Ny andlighet, men gamla utmaningar”.) Jag säger i början att ska hålla på i 45 min, men det blev ca två timmar.

De första bilderna, som jag pratar utifrån, syns tyvärr inte i bild. De ligger därför i ett eget klipp: