Döden

Döden

Nästa liv är inte avlägset. Döden ses i ett positivt ljus. Vi lever för evigt. En nyandlig livssyn gör att vi inte behöver frukta döden eller sörja dem som gått bort på samma vis som om dessa vore försvunna för alltid. Speciellt inte som nyandligheten förklarar att tillvaron på den andra sidan är mycket behaglig och att det ges möjligheter att komma i kontakt med vänner och anhöriga som gått över dit. Denna syn på döden har kunnat vara ett stöd när nära anhöriga varit mycket sjuka eller avlidit, berättar flera intervjupersoner. En av respondenterna berättar att denna förståelse för att vi ändå kommer tillbaka rentav har avhållit honom från att ta sitt liv:

Men nu är det ju det, alltså, om jag avslutar mitt liv frivilligt nu genom att hoppa från Katarinahissen, eller käka upp alla sömntabletter jag har, och sådär, så kommer jag ändå till samma situation nästa liv, och nästa och nästa, ända tills jag har lärt mig att det är fel… du är på fel väg. Så att det jag skjuter upp idag kommer imorgon i alla fall. Då är det lika bra att försöka hitta livets egentliga… den egentliga substansen, det som gör livet värt att leva

Livet är kort samtidigt som evigt. När vi lämnar den här världen kommer vi till ”en annan nivå i universum där allt är bra”. Den obehagliga eller skrämmande döden är närvarande i reinkarnationsberättelserna och i mänsklighetens forntid men knappast i övrigt. Döden ses som en händelse bland andra:

Alltså jag ser hela den här jorden som en slags skola, en stor teater. Och om ingen egentligen dör, utan om alla är så att säga eviga, unika, identitetsperspektiv, från olika håll i universum, och din kropp dör, men du fortsätter någon annanstans, då liksom blir ju inte döden lika allvarlig och stor. Jag kan liksom inte se den som jag gjorde en gång i tiden va, när jag var ung… att ja, döden, då är det bara svart och så är man borta. Så kan ju inte jag se det nu

Snart ska individen komma tillbaka och kan fortsätta där hon då slutade. Flera av respondenterna berättar att de redan gör förberedelser inför nästa inkarnation. En av intervjupersonerna ser fram emot att i nästa liv, när hon kommer tillbaka till jorden, kunna ägna sig åt rymdresor. En annan intervjuperson förväntar sig att den psykologiska vetenskapen kommit längre då.

Nyandligheten kan ge intryck av att slutgiltigt ha lyckats avskaffa döden. Detta är den så klart inte ensam om, andra religiösa eller andliga läror beskriver normalt också en tillvaro som fortsätter. Det som är förvånande med respondenternas svar är snarare den lättsamhet med vilket ämnet hanteras, vilket kan väcka frågor utifrån ett psykologiskt perspektiv. En av respondenterna liknar döden vid att byta bil, till senaste årsmodell. Genom att avskaffa döden garanteras också en rättvisa: De som gör något dåligt i detta livet får en ”payback time” i nästa. Det som tidigare kunde tillgodoses med tanken på en himmel och ett helvete kanske nu förläggs till kommande inkarnationer.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.