Endagskonferens om sekter och strategier för hjälp till avhoppare

Endagskonferens om sekter och strategier för hjälp till avhoppare

Den 20 november, kl. 08:00 – 16:30
Nalen
Regeringsgatan 74, 11139 Stockholm
Den 20:e november i centrala Stockholm: Konferens om sekter/sekterism och avhoppares hjälpbehov.
Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm, Sal: Harlem
ANMÄL DIG HÄR: http://hjalpkallan.se/konferensanmalan/
Din anmälan är bekräftad när du erhållit svar. Antalet platser är begränsat.
___________________________________________________
Ur programmet:
Vad är sekterism? Varför går vissa med i sekter? Hur är det att födas in i en sekt?
Vilka konsekvenser är vanliga vid avhopp och vilket vård- och hjälpbehov finns? Hur skiljer sig behoven mellan någon som vuxit upp i en sekt jämfört med den som gått med i vuxen ålder?
Hur är sekterism relevant i förhållande till hedersvåld, politisk extremism, ISIS?
Hur ser det politiska läget ut i Sverige gällande avhoppares vårdbehov?
___________________________________________________
Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.
___________________________________________________
För vem?
För dig som studerar till ett yrke där du kommer att möta personer som är/blir medlemmare eller avhoppare, tex lärare, psykolog, socionom.
För dig som själv har erfarenhet av slutna rörelser, sekter eller avhopp.
___________________________________________________
Medverkande (m fl)
Barbro Westerholm (FP) Sveriges Riksdag
Marianne Englund, leg Psykolog, leg Psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Helena Löfgren, leg Psykoterapeut
Magnus Utvik, Författare
Vera Lanängen, Socionom
Håkan Järvå, leg Psykolog och Författare
___________________________________________________
VILL DU MEDVERKA?
Vi söker avhoppare som haft kontakt med vården, psykiatrin, socialtjänsten, skolkurator eller andra instanser i samband med sitt avhopp. Kan du tänka dig att berätta om vad som fungerade bra eller mindre bra med bemötande, samtal eller praktiska åtgärder? Deltagandet sker i en panel tillsammans med flera personer. Anmäl ditt intresse på: http://hjalpkallan.se/intresseanmalan-paneldeltagare/
OBS! Programmet i sin helhet kommer att spelas in av UR Samtiden och användas i utbildningssyfte på t ex högskolor.

Kommentarer är stängda.