Figurer, översikt

Figurer, översikt

Under exarbetet prövade jag att göra många olika modeller. Här är en samling skisser och utkast:
Modellverkstad 2009-2014
En speciell modell och dess utveckling (ASC)
som också fått en egen avdelningen, med tankar och funderingar, gamla och nya:
Ett experiment

Kommentarer är stängda.