Freud om “nästankärleken”

Freud om “nästankärleken”

Åtskilligt sägs i materialet om kärleken till nästan. Denna kärlek utsträcks inte enbart till att omfatta de närstående, inte heller bara mänskligheten, men till alla livsformer. Ambitionen är förvisso storartad och vacker, men går att problematisera utifrån en psykologisk synvinkel. Freud skriver:

Budet ”Älska din nästa såsom dig själv” är det starkaste avvärjandet av den mänskliga aggressionen och ett utmärkt exempel på det kulturella överjagets opsykologiska förfarande. Budet är omöjligt att efterkomma; en så storartad kärleksinflation kan endast nedsätta kärlekens värde, inte undanröja nöden (Freud, 1929/2008, s. 469).

Kommentarer är stängda.