iv. Horisontella realiteter

iv. Horisontella realiteter

Denna domän behandlar mellanmänskliga beroenden och band, såväl till kärlekspartners, syskon och vänner, bekanta och kollegor, som till grannar och folk i allmänhet. Skyldigheter och rättigheter i en vågrät dimension. Att förhandla och att dela med sig, liksom att kunna begära det man behöver. Ömsesidiga förväntningar. Att dra sitt strå till stacken. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de horisontella realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Ensamhet och gemenskap; Närhet; Tvillingsjälar och liknande; Fred, kärlek och tolerans, samt Världsriket.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.