v. Kapacitativa realiteter

v. Kapacitativa realiteter

Denna domän handlar om hur personen hanterar sina relativa styrkor och förmågor, såväl som sina begränsningar, sin otillräcklighet och sin svaghet. Detta som kan vara såväl något medfött som förvärvat. Att inte vara lika priviligerad, smart eller stark som vissa, men dock kanske mer än andra. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de kapacitativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Livet är en skola, samt Mående och hälsa.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.