Modeller

Modeller

Grafiska modeller (2009-2014?) för att beskriva det psykospirituella området jag försökte få grepp om. Och anteckningar som hade med dessa att göra. Det är spekulativt, ofta entusiastiskt. I detalj kan jag nog inte stå för allt, men i stora drag. Ta dem för vad de är, skisser och arbetsanteckningar.

  • FUKAR
  • ASC

Översikt Studien, övr

Kommentarer är stängda.