Mottagning

Mottagning

Allt började med psykoanalysen, för mer än hundra år sedan. Det är väl inte helt sant, men inte osant heller…

Kortfattat kan man säga att psykoanalys syftar till förståelse för och förändring av känslomässiga svårigheter. Kanske är du också intresserad av hur din inre värld formats. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. I psykoanalys fyra gånger i veckan blir det möjligt att undersöka hur olika mönster har präglat och kanske hindrat dig.

(En lång och gedigen presentation av vad psykoanalys är kan du läsa här.)

Som del av en utbildning jag går kan jag erbjuda psykoanalys till reducerad kostnad. I grunden har jag psykodynamisk inriktning (PDT). Min mottagning ligger i Midsommarkransen, Stockholm.

Bra att veta (tider & priser, mm)


Tel: 076-190 63 63


Stefan Hellsten
leg psykolog


Övriga uppgifter


Välkommen
Andlighet & Psykologi
Diverse
Mottagning
Länkar