New age – vår tids nyandlighet

New age – vår tids nyandlighet

Vad är “new age-andlighet”? En översiktlig artikel om detta, av Amelie Friberg. Som även tar upp sådant som kan vara problematiskt med denna världsbild. (“NAIS” var ett bra användbart begrepp, aldrig hört det förut!)

“Till skillnad från föregående tidsålder, fiskarnas tidsålder, som präglades av dominans och lydnad, så kommer vi i vattumannens tidsålder att bli upplysta. Den nya tidsåldern innebär ett paradigmskifte där de nuvarande patriarkala och auktoritära systemen omkullkastas. En ny djupare kunskap, som står över världsreligionernas förklaringsmodeller, kommer att hjälpa oss att frångå vårt materiella och egoistiska tankesätt.”

“En del new age-förespråkare går så långt som att påstå att fysiska sjukdomar, så som exempelvis cancer, orsakas av negativa tankar. De menar att vi attraherar ohälsa genom att ha fel livsstil. På engelska finns ett begrepp som ringar in problematiken med ‘victim blaming’ inom new age: NAIS (New Age Illness Shaming).”

Kommentarer är stängda.