Om man hittar ett inre lugn finns inget behov för det inre lugnet att skapa tumörer

Om man hittar ett inre lugn finns inget behov för det inre lugnet att skapa tumörer

Kärnan i Oshos budskap är att människan föds fri men under livet blir alltmer låst av sin repressiva omgivning. Genom meditation kan blockeringar lossna, smärtpunkter avtäckas och livet börja på nytt.

Reportage av Björn af Kleen (DN, 2017-06-16) om kursgården Baravara.

Ett reportage i tidskriften Modern Psykologi (en längre version fanns i nr 4/2014) av Lotten Wiklund, som också handlade om alternativterapeutiska kursgårdar som Baravara och Mullingstorp. Här finns intressanta reflektioner även kring samhälle och tidsanda:

“I dag står psykisk ohälsa för 35 procent av alla sjukskrivningar och betraktas som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Töres Theorell är professor emeritus i socialmedicin och har skrivit boken I spåren av 90-talet (Karolinska institutet university press 2006) där han analyserar utvecklingen.
– 1990-talets företagsklimat präglades av ett ökat konkurrenstänkande, hårdare avkastningskrav och inte minst ett managementtänkande som vi aldrig sett tidigare. Det statliga stödet för företagshälsovård, där man jobbade förebyggande, försvann och den offentliga vården konkurrensutsattes. Det samhälle som utvecklats sedan 1990-talet ställer allt högre krav på människor och i dag har vi ett mycket mer utpräglat tävlingsklimat, säger han.”

Kommentarer är stängda.