Psykologiska perspektiv av nyandlighet (SR)

Psykologiska perspektiv av nyandlighet (SR)

“Tarotläsning på företagsfesten, en kristall i fickan eller meditation på lunchen. Om den andliga vågen och de som söker en större mening med tillvaron.”

Professorn Pehr Granqvist i Kropp & Själ i radions P1 den 15 maj, där han pratar om nyandlighet ur ett psykologiskt perspektiv. Att den nyandliga föreställningsvärlden erbjuder en känsla av “kontroll” över en oberäknelig eller hotfull verklighet (extra lockande för den som upplevt trauman, nyckfullhet eller grav försummelse under sin uppväxt) är ett av de resonemang han för. David Thurfjell, religionsvetare och Sanna Samuelsson, journalist, m fl, medverkar också.
https://www.psychology.su.se/om-oss/nyheter/psykologiska-perspektiv-av-nyandlighet-1.385750

Kommentarer är stängda.