Referenser

Referenser

Allport, G. W., Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 5, No. 4, 432-443.

Arlebrand, H. (1992). Det okända. Libris.

Bergstrand, G. (1990). Från naivitet till naivitet. Stockholm: Verbum.

Boström, H. (2008, 16 juli). Var tredje svensk tror på återfödelse. Dagen. Hämtad 2014-12-19, från http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-p%C3%A5-%C3%A5terf%C3%B6delse-1.186792

Butler, M., Greenhut, R., Persky, L. & Forman, M. (1979). Hair [Biograffilm]. Tyskland: CIP Filmproduktion GmbH

Centrum för Samtidsanalys (2009, februari). Tro och andlighet i Sverige. Hämtad 2014-11-28, från http://www.samtidsanalys.nu/_RAPPORTER/TroAndlighet_feb2009_tva-delar.pdf

Chasseguet-Smirgel, J. (1991). De två träden i trädgården. Svenska Föreningen för Psykisk Hälsovård.

Faber, M. D. (1996). New Age Thinking. A Psychoanalytic Critique. University of Ottawa Press.

Farias, M., Claridge, G., Lalljee, M. (2005). Personality and cognitive predictors of New Age practices and beliefs. Personality and Individual Differences. 39: 979-989.

Farias, M., Lalljee, M. (2005). Holistic Individualism in the Age of Aquarius: Measuring Individualism/Collectivism in New Age, Catholic, and Atheist/Agnostic Groups. Journal for the Scientific Study of Religion. 47(2):277-289.

Farias, M & Granqvist, P. (2007). The Psychology of the New Age. I D. Kemp & J. R. Lewis (Red.), Brill Handbook of New Age (s. 123-150). Boston: Brill.

Farias, M., Underwood, R., Claridge, G. (2013). Unusual but sound minds: Mental health indicators in spiritual individuals. British Journal of Psychology, 104, 364-381

Flax, J. (1990). Thinking Fragments. Psychoanalysis, feminism & postmodernism in the contemporary west. Berkley: University of California Press.

Fowler, J. W. (1981/1995). Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. New York: HarperCollins

Freud, S. (1914/2003). Introduktion till narcissismen. S Skr IV. Stockholm: Natur och Kultur.

Freud, S. (1927/2008). En illusion och dess framtid. S Skr X. Stockholm: Natur och Kultur.

Freud, S. (1929/2008). Vi vantrivs i kulturen. S Skr X. Stockholm: Natur och Kultur.

Freud, S. (1996a). Föreläsning XVIII. Fixeringen vid traumat. Det omedvetna. S Skr I. Natur och Kultur.

Freud, S. (1996b). Libidons utveckling och den sexuella organisationen. S Skr I. Natur och Kultur.

Frisk, L. (1998). Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nya Doxa

Frisk, L. (2007a). De nyandliga rörelserna – vart tog de vägen? Nya Doxa.

Frisk, L. (2007b). Quantitative studies of New Age. I D. Kemp & J. R. Lewis (Red.), Brill Handbook of New Age (s. 103-122). Boston: Brill.

Geels, A. & Wikström, O. (2006). Den religiösa människan. Natur & Kultur.

Granqvist, P; Hagekull, B. (2001). Seeking Security in the New Age: On Attachment and Emotional Compensation. Journal of the Scientific Study of Religion. (40:3) 527-545.

Granqvist, P. (2004). Myten om öppenhet och tolerans. Psykologtidningen (7).

Granqvist, P., Ivarsson, T., Broberg, A. G., Hagekull, B. (2007). Examining Relations Among Attachment, Religiosity, and New Age Spirituality Using the Adult Attachment Interview. Developmental Psychology. Vol 43. No 3.

Granqvist, P., Fransson, M., Hagekull, B. (2009). Disorganized attachment, absorption, and new age spirituality: a mediational model. Attachment & Human Development, Vol. 11, No. 4, July, 385-403.

Granqvist, P. (2014). Mental health and religion from an attachment viewpoint: overview with implications for future research. Mental Health, Religion & Culture, Vol. 17, No. 8, 777-793, http://dx.doi.org/10.1080/13674676.2014.908513

Hammer, O. (1998). Born again… and again, and again. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.

Hammer, O. (2000). Esoterisk naturvetenskap: Aspekter på scientismens historia. I C-G Carlsson & L. Frisk (Red.), I Gudar och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. (s. 11-31). Umeå universitet: Institutionen för religionsvetenskap.

Hammer, O. (2004). På spaning efter helheten. Wahlström & Widstrand.

Harris Interactive (2013, december). Americans’ Belief in God, Miracles and Heaven Declines. Hämtad 2014-11-30, från http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/tabid/447/ctl/ReadCustom%20Default/mid/1508/ArticleId/1353/Default.aspx

Hayes, N. (2000). Doing psychological research: Gathering and analysing data. Buckingham: Open University Press.

Houtman, D., Aupers S. (2007). The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality in 14 Western Countries, 1981-2000. Journal for the Scientific Study of Religion. 46(3):305-320.

Ipsos-MORI (2012). Religious and Social Attitudes of UK Christians in 2011. Hämtad 2015-04-06, från: http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/ipsos-mori-religious-and-social-attitudes-topline-2012.pdf

Jemstedt, A. (1993). Förord I D. W. Winnicott. Den skapande impulsen. Natur och Kultur.

Järvå, H. (2014, 12 april). Att gå med i scientologerna var som att bli kär. Sveriges Television. Hämtad 2014-12-21, från http://www.svt.se/opinion/att-ga-med-i-scientologerna-var-som-att-bli-kar

Kunst, J. (2014). Wisdom from the Coach: Knowing and Growing Yourself from the Inside Out. Central Recovery Press. Las Vegas

Kärfve, E. (1998). Den nya självförgudningen. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.

Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig. Introduktion till kvalitativ metod i psykologi. (Opublicerat kompendium). Psykologiska insititutionen: Stockholms universitet.

Löwendahl, L. (2002). Med kroppen som instrument: En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lunds studies in history och religions. Vol. 15. Almqvist & Wiksell International.

Muertos (2012, 28 januari). Should We Give Thrive a Pass on Facts, And Instead Praise its “Message?” [Blogginlägg]. Hämtad från http://thrivedebunked.wordpress.com/2012/01/28/should-we-give-thrive-a-pass-on-facts-and-instead-praise-its-message/

Peters, E., Day, S., McKenna, J., Orbach, G. (1999). Delusional ideation in religious and psychotic populations. British Journal of Clinical Psychology, 38, 83-96.

PDM Task Force. (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic organizations.

Psykologförbundet.se. (1998). Yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Hämtat 3 maj 2015 från  http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf

Rothstein, M. (1997). Gud är blå. De nya religiösa rörelserna. Nora: Nya Doxa.

Sjödin, U. (2002). The Swedes and the Paranormal. Journal of Contemporary Religion, Vol. 17, No. 1, 2002.

Vitz, P. C. (1977). Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship [ebok Kindle]. Michegan, Grand Rapids: Eerdman Publishing Co.

Werbart, A. (1996). Förord. I J-M Quinodoz:  Att tämja ensamheten. Natur och Kultur.

Werbart, A (2000). Our need of Taboo: Pictures of Violence and Mourning Difficulties. Free Associations. 46 8:21-48.

Wikström, O. (1998). Att se det dolda. Natur och Kultur.

Winnicott, D. W. (1971). Lek och verklighet. Natur och Kultur.

Winnicott, D. W. (1993). Den skapande impulsen. Natur och Kultur.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.