Referenslista, ext.

Referenslista, ext.

Allport, G. (196x).

Arlebrand, H. (1992). Det okända. Libris

Aspelin, J. (2008). Suveränitetens pris. En kritisk studie av självhjälpslitteraturen. Ludvika: Dualis

Bauman, Z

Bergstrand. G. (1990). Från naivitet till naivitet. Verbum

Bergstrand, G. (2004). En illusion och dess utveckling. Om synen på religion i psykoanalytisk teori. Verbum

Bion, W.R. (1977).Seven servants

Boog, J. (2011, 25 maj). Oprah Winfrey Closes Her TV Book Shop. Galleycat. Hämtad 2014-12-20, från http://www.mediabistro.com/galleycat/top-10-bestselling-books-in-oprahs-book-club_b30637

Bråkenhielm, C. R. (1989). Vad är sanning? [i Wikström (red), Att se det dolda] Natur och Kultur

Buie, D. H.; Adler, G. (1982-83?). Definitive Treatment of the Borderline personality. Vol 9. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy. New York/London?

Centrum för Samtidsanalys (2009, februari). Tro och andlighet i Sverige. Hämtad 2014-11-28, från http://www.samtidsanalys.nu/_RAPPORTER/TroAndlighet_feb2009_tva-delar.pdf

Chryssides, G. D. (2007). Defining the New Age. [i Handbook of New Age]

Cullberg, J. (2000). Psykoser

Chasseguet-Smirgel, J. (1991). De två träden i trädgården. Sfph. Stockholm?

Dagen (2008a, 16 juli). Det nyandliga Sverige. Dagen. Hämtad 2014-12-12, från http://www.dagen.se/ledare/det-nyandliga-sverige-1.189837

Dagen (2008b, 16 juli). Var tredje svensk tror på återfödelse. Hämtad 2014-12-19, från http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-p%C3%A5-%C3%A5terf%C3%B6delse-1.186792

DalaiLama.com (u.å.) Questions & Answers. Hämtad 2014-12-19, från http://www.dalailama.com/biography/questions–answers/

Ekman, U. (2014-03-09) “Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. Dagens Nyheter. Hämtad 2014-11-30, från http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/

Ellis (“Horseshit!)

Elkind, D. (1967). Egocentrism in Adolescens. Child Development. Vol 38. Iss 4.

Erikson, E. H. (1982/2004?). Den fullbordade livscykeln

Faber, M. D. (1996). New Age Thinking. A Psychoanalytic Critique. University of Ottawa Press.

Farias, M., Lalljee, M. (2008). Holistic Individualism in the Age of Aquarius: Measuring Individualism/Collectivism in New Age, Catholic, and Atheist/Agnostic Groups. Journal for the Scientific Study of Religion. 47(2):277-289

Farias, M & Granqvist, P. (2007). The Psychology of the New Age [i Handbook of New Age]

Farias, M., Claridge, G., Lalljee, M. (2005). Personality and cognitive predictors of New Age practices and beliefs. Personality and Individual Differences. 39: 979-989

Forsling, J. (2014). “Gåtan om modellens tragiska död kan vara löst”. Aftonbladet, 2014-11-21  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19894549.ab (sidan besökt 2014-11-25, kl 21:15)

Freud, S. (2008) Samhälle och religion. Samlade skrifter X. Natur och Kultur.

Freud, S. (1914?) Om narcissism. Var i Samlade skrifter?? Natur och Kultur.

Frisk, L. (2007). Quantitative studies of New Age [i Brill Handbook of New Age]

Frisk, L. (2000). New Age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och “omvändelse”

[i Gudars och gudinnors återkomst. Studier i nyreligiositet]

Institutionen för religionsvetenskap. Umeå universitet

Frisk… Handbook i New age?

Frisk… Gudar och gudinnor?

Frisk, L. (2007). De nyandliga rörelserna – vart tog de vägen? Nya Doxa.

Frisk, L. (1998). Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nya Doxa

Frisk, L. (2000). New age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och ”omvändelse”. Ur Gudar och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. Umeå universitet: Institutionen för religionsvetenskap

Frisk, L. & Åkerbäck, P. (2013) Den mediterande dalahästen. Dialogos.

Flax, J. (1990). Thinking Fragments. Psychoanalysis, feminism & postmodernism in the contemporary west. Berkley: University of California Press.

Fowler, J. W. (1981). Stages of Faith

Freud, S. (1914). On Narcissism. Essä.

Frisk, L. (2007). Quantitative studies of New Age [i Brill Handbook of New Age]

Frisk, L. (2000). New Age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och “omvändelse”

[i Gudars och gudinnors återkomst. Studier i nyreligiositet]

Institutionen för religionsvetenskap. Umeå universitet

Garcia, E. (2008, 23 april). Oprah’s ”Church” Video Draws Over 5 Million to YouTube. Christian Post. Hämtad 2014-12-20, från http://www.christianpost.com/news/oprah-s-church-video-draws-over-5-million-to-youtube-32068/

Geels, A. & Wikström, O. (2006). Den religiösa människan. Natur & Kultur

Granqvist, P. et al. (2007). Examining Relations Among Attachment, Religiosity, and New Age Spirituality Using the Adult Attachment Interview. Developmental Psychology. Vol 43. No 3

Granqvist, P. (2004). Myten om öppenhet och tolerans. Psykologtidningen (7)

Granqvist, P. Nyandlighetens psykologi. Artikel. Hämtad från: http://www.troochvetande.se/artiklar.php?id=105 (2010-08-17)…?

Granqvist, P; Hagekull, B. (2001) Seeking Security in the New Age: On Attachment and Emotional Compensation. Journal of the Scientific Study of Religion. (40:3) 527-545.

Hammer, O. (1998) Born again… and again, and again. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.

Hammer, O. (2000) Esoterisk naturvetenskap: Aspekter på scientismens historia. Ur Gudar och gudinnor återkomst: Studier i nyreligiositet. Umeå universitet: Institutionen för religionsvetenskap

Hammer, O. (2004) På spaning efter helheten. W&W

Hammer, O (2009) The Case of Martinus, i Hermes in the Academy, red Hanegraff (kompl!)

Harris Interactive (2013, december). Americans’ Belief in God, Miracles and Heaven Declines. Hämtad 2014-11-30, från http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/tabid/447/ctl/ReadCustom%20Default/mid/1508/ArticleId/1353/Default.aspx

Hayes, N. (2000?)

Heelas, P. The New Age movement

Houtman, D., Aupers S. (2007) The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality in 14 Western Countries, 1981-2000. Journal for the Scientific Study of Religion. 46(3):305-320

Humanisterna (u.å.). Gud finns nog inte. Hämtad 2014-12-19, från http://www.gudfinnsnoginte.se/

Hägglund, H. (2009, 12 november). Handpåläggning lockar många nyfikna. Kyrkans tidning. Hämtad 2014-12-17, från http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/handpalaggning-lockar-manga-nyfikna

James, W. (1902/2008) The Varieties of Religious Experience.

James Randi Educational Foundation (u.å.). The Million Dollar Challange. Hämtad 2014-12-20, från http://web.randi.org/the-million-dollar-challenge.html

Jareteg, L. (2010, 29 oktober). Svenska kyrkan erbjuder det ockulta ”andedopet” i mässan! [Blogginlägg]. Hämtad 2014-12-19, från http://bibelfokus.se/node/174

Jones, J. (1991) Contemporary Psychoanalysis & Religion. Yale University Press

Järvå, H. (2014, 12 april). Att gå med i scientologerna var som att bli kär. Sveriges Television. Hämtad 2014-12-21, från http://www.svt.se/opinion/att-ga-med-i-scientologerna-var-som-att-bli-kar

Järvå, H. (2015, 23 februari). Malou efter tio. TV4… ?

Kallifatides, T. (2004) Att översätta sig själv (http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=2738 :sida besökt 2014-11-19 kl 14:30)

Krishnamurti, J. (1929). The Dissolution Speech. Hämtad 2014-12-23, från http://www.jkrishnamurti.org/about-krishnamurti/dissolution-speech.php

Kunst, J. (201x). Wisdom from the Couch. ??

Kärfve, E. (1998). Den nya självförgudningen. Ur Res Publica; New Age/Gnostisk renässans, nr 2/98.

Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1967/1973) The language of psychoanalysis. London: Karnac Books

Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig. Introduktion till kvalitativ metod i psykologi. Kompendium för Psykologlinjen. Stockholms universitet.

Lewis, C. S. (1947/1997). Mirakel. Är det övernaturliga naturligt? Örebro: Libris.

Löwendahl, L. (2002). Med kroppen som instrument: En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lunds studies in history och religions. Vol. 15. Almqvist & Wiksell International

Muertos (2012, 28 januari). Should We Give Thrive a Pass on Facts, And Instead Praise its “Message?” [Blogginlägg]. Hämtad från http://thrivedebunked.wordpress.com/2012/01/28/should-we-give-thrive-a-pass-on-facts-and-instead-praise-its-message/

Månsus, H. (1997). New Age och kristen tro – öppenhet, dialog och gränser [Föreläsningsmanuskript]. Hämtat 2010-08-27, från http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/kumu/mansus.htm

Nyman, A. (2009). Terapeuten. En avslöjande historia om hur det kan gå till inom den alternativa terapin. Norstedts

Oneness University (u.å.) Oneness Deeksha. Hämtad 2014-12-24, från http://www.onenessuniversity.org/#firstPage/1

Oprah_Winfrey#Spiritual_leadership (u.å.). I Wikipedia. Hämtad 2014-12-20, från http://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey#Spiritual_leadership

Persson, G (2007) Teologi och Psykologi – Hur kan psykologin hjälpa oss att få en bättre relation till Gud? Föreläsningsmanus. Nedladdat från www 2010-09-01.

Rizzuto, A-M. (1979) The Birth of the Living God

Rosén, A-S. (2000) Personlig utveckling och värderingar: Skiljer sig NRM-deltagare från andra? [i Gudar och gudinnor]

Sanner, I. (1998). New Age, en historia om kärlek. Res Publica: New Age/Gnostisk renässans (2/98). Östlings bokförlag

Sjödin, U. -94? etc

Sjödin, U. (1998) Tror vi på det dolda? Svenskens syn på det paranormala. Ur: Att se det dolda. Natur och Kultur.

Sjödin, U. (2002) The Swedes and the Paranormal. Journal of Contemporary Religion, Vol. 17, No. 1, 2002

Sjögren, L. (1989) Sigmund Freud. Natur och Kultur

Stiller, I. (2007) Varats olidliga tomhet – En psykoanalytisk texttolkning av Hermann Hesses Siddhartha. Stockholms unversitet. Psykologexamensuppsats.

Sutcliffe, S. J.; Saelid Gilhus, I. (2013). New Age Spirituality: Rethinking Religion. Taylor and Francis.

Svenska kyrkan (u.å.), Ärkebiskopslängd. Hämtad 2014-12-23, från http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=673486

Sveriges Television (u.å.) Från Sverige till himlen. Säsong 3 – Avsnitt 7. Hämtat 2014-12-17, från http://www.svtplay.se/video/2502136/fran-sverige-till-himlen/avsnitt-7

The Simpsons (2009)  Rednecks and Broomsticks. 7th episode. Season 21. Aired on November 29, 2009. The episode was written by Kevin Curran and directed by Bob Anderson and Rob Oliver.

TV4 (u.å.). En natt på slottet. Hämtad 2014-11-29, från http://www.tv4.se/en-natt-p%C3%A5-slottet

Utterström, A. (2014, 13 april). Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozak – den nya tiden är här. Dagens Nyheter, s. 12-16.

Vetenskap och Folkbildning. (u.å.) Årets förvillare. Hämtad 2014-11-30, från http://www.vof.se/utmarkelser/arets-forvillare/

Voas, D. & Ward, C. (2011) The Emergence of Conspirituality. Journal of Contemporary Religion. Vol. 26, No. 1.

Werbart, A. (1991/1996) Förord till Quinodoz, J-M:  Att tämja ensamheten. Natur och Kultur

Werbart, A (2000). Our need of Taboo: Pictures of Violence and Mourning Difficulties. Free Associations 46 (s. 21-48)

Wikström, O. (1998) Att se det dolda. Natur och Kultur.

Wiman, B. (2014, 26 juni). Guds tand är allstädes närvarande. Dagens Nyheter, s. 9.

Winnicott, D. W. (1993) Den skapande impulsen.  Natur och Kultur.

Winnicott, D. W. (1971) Lek och verklighet. Natur och Kultur

Wulff, David M. (1993)

Öholm, S. (2013, 11 oktober) KG Hammars privatreligion [Blogginlägg]. Hämtad 2014-12-19, från http://blogg.varldenidag.se/siewert/kg-hammars-privatreligion

Kommentarer är stängda.