Shirley MacLaine om “ansvar”

Shirley MacLaine om “ansvar”

Jag började med att säga att eftersom jag insåg att jag i varje avseende skapade min egen verklighet, måste jag också dra slutsatsen att jag egentligen var den enda levande personen i mitt universum. […] Jag fortsatte med att uttrycka min känsla av totalt ansvar för och makt över alla händelser som utspelar sig i världen, eftersom allt det som händer i världen bara utspelar sig i min verklighet. (MacLaine, 1989, refererat i Kärfve, 1998, s. 26)

Översikt Textfragment

Kommentarer är stängda.