Studie: Läkare medicinerade livsproblem

Studie: Läkare medicinerade livsproblem

“Det som patienten tolkade som nedsatt välbefinnande eller lidande på grund av sociala faktorer som till exempel arbetslöshet eller sorg tolkades omgående av de flesta läkare som en medicinsk åkomma som skulle behandlas med läkemedel… […] Det fanns ett ointresse kring patientens egen historia och förståelse av varför man mådde dåligt.”

SVT om folkhälsovetaren Andreas Vilhelmssons avhandling ”A Pill for the Ill?” (2013) som bygger på intervjuer med folk om deras erfarenheter av antidepressiva läkemedel.

https://www.svt.se/nyheter/studie-lakare-medicinerade-livsproblem

Kommentarer är stängda.