Browsed by
Etikett: avhoppare

Forskningsprojekt vid Umeå universitet om hälsa hos sektavhoppare

Forskningsprojekt vid Umeå universitet om hälsa hos sektavhoppare

“Vi söker deltagare till forskningsprojekt om sektavhoppares upplevelser av mötet med svensk sjukvård, problematik och behov av behandling efter otillbörlig påverkan.”

Olof Semb, leg psykolog, med dr
Mikael Sandlund, professor/överläkare
Cecilia Wemmert, läkarstuderande
Ett forskarlag vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, söker deltagare till ny studie. Mer info finns t ex på Hjälpkällans webbplats, och på författaren Charlotte Esséns hemsida.

Sektoffer blir ofta utan hjälp

Sektoffer blir ofta utan hjälp

Många människor som vill lämna sekter får inte den hjälp de behöver. – Det finns en beröringsskräck för religion inom psykiatrin, säger psykoterapeut Helena Löfgren.
Tankar om diagnoser, bemötande i psykiatrin, screening, mm.
Dagen rapporterar från ICSAs konferens i Stockholm, juni 2015.

Endagskonferens om sekter och strategier för hjälp till avhoppare

Endagskonferens om sekter och strategier för hjälp till avhoppare

Den 20 november, kl. 08:00 – 16:30
Nalen
Regeringsgatan 74, 11139 Stockholm
Den 20:e november i centrala Stockholm: Konferens om sekter/sekterism och avhoppares hjälpbehov.
Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm, Sal: Harlem
ANMÄL DIG HÄR: http://hjalpkallan.se/konferensanmalan/
Din anmälan är bekräftad när du erhållit svar. Antalet platser är begränsat.
___________________________________________________
Ur programmet:
Vad är sekterism? Varför går vissa med i sekter? Hur är det att födas in i en sekt?
Vilka konsekvenser är vanliga vid avhopp och vilket vård- och hjälpbehov finns? Hur skiljer sig behoven mellan någon som vuxit upp i en sekt jämfört med den som gått med i vuxen ålder?
Hur är sekterism relevant i förhållande till hedersvåld, politisk extremism, ISIS?
Hur ser det politiska läget ut i Sverige gällande avhoppares vårdbehov?
___________________________________________________
Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.
___________________________________________________
För vem?
För dig som studerar till ett yrke där du kommer att möta personer som är/blir medlemmare eller avhoppare, tex lärare, psykolog, socionom.
För dig som själv har erfarenhet av slutna rörelser, sekter eller avhopp.
___________________________________________________
Medverkande (m fl)
Barbro Westerholm (FP) Sveriges Riksdag
Marianne Englund, leg Psykolog, leg Psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Helena Löfgren, leg Psykoterapeut
Magnus Utvik, Författare
Vera Lanängen, Socionom
Håkan Järvå, leg Psykolog och Författare
___________________________________________________
VILL DU MEDVERKA?
Vi söker avhoppare som haft kontakt med vården, psykiatrin, socialtjänsten, skolkurator eller andra instanser i samband med sitt avhopp. Kan du tänka dig att berätta om vad som fungerade bra eller mindre bra med bemötande, samtal eller praktiska åtgärder? Deltagandet sker i en panel tillsammans med flera personer. Anmäl ditt intresse på: http://hjalpkallan.se/intresseanmalan-paneldeltagare/
OBS! Programmet i sin helhet kommer att spelas in av UR Samtiden och användas i utbildningssyfte på t ex högskolor.