Browsed by
Etikett: category_fallacy

“Category fallacy”

“Category fallacy”

Bäärnhielm, Scarpinati, Rossi och Pattyi (2007) har skrivit om begränsningar med den diagnostiska manualen DSM, om hur personer från en annan kulturell sfär riskerar att bli felbedömda, som kan ha relevans även för detta område:

Det finns kritik mot DSM-IV systemet. En kritisk synpunkt är att det inte är meningsfullt att använda ett västerländskt diagnostiskt system utanför västerlandet eller för flyktingar och minoritetsgrupper. Kleinman (1977) har myntat begreppet ”category fallacy” som refererar till problemet med att använda psykiatriska diagnoser för symptom utanför den kulturella sfär där diagnoserna skapats (Bäärnhielm, Scarpinati, Rossi & Pattyi, 2007, s. 16).