Browsed by
Etikett: FreudS

Vad är psykoanalys? Höstterminen 2018

Vad är psykoanalys? Höstterminen 2018

Ännu en säsong av “Med psykoanalys från vaggan till graven”. Tema: Tonåren. Svenska psykoanalytiska föreningen (SPAF) arrangerar.

Först ut hösten 2018 är Lena Teurnell, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa), som talar om “Tonåringen i samhället”. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré: 80 kr

Här går det att läsa & printa programmet: VagganprogramHT2018 (PDF)

Sigmund Freuds, och därmed i stor utsträckning och länge psykoanalysens, kritik av folks religiositet är välkänd. Åtminstone för att förstå möjliga problem är denna kritik alltjämt träffande. Och kanske för nyandligheten i synnerhet.

Freud’s letter of 1913 that ended his relationship with Carl Gustav Jung

Freud’s letter of 1913 that ended his relationship with Carl Gustav Jung

“Your allegation that I treat my followers as patients is demonstrably untrue. . . . It is a convention among us analysts that none of us need feel ashamed of his own neurosis. But one [meaning Jung] who while behaving abnormally keeps shouting that he is normal gives ground for the suspicion that he lacks insight into his illness. Accordingly, I propose that we abandon our personal relations entirely.” Freud Quotes

Freud om “nästankärleken”

Freud om “nästankärleken”

Åtskilligt sägs i materialet om kärleken till nästan. Denna kärlek utsträcks inte enbart till att omfatta de närstående, inte heller bara mänskligheten, men till alla livsformer. Ambitionen är förvisso storartad och vacker, men går att problematisera utifrån en psykologisk synvinkel. Freud skriver:

Budet ”Älska din nästa såsom dig själv” är det starkaste avvärjandet av den mänskliga aggressionen och ett utmärkt exempel på det kulturella överjagets opsykologiska förfarande. Budet är omöjligt att efterkomma; en så storartad kärleksinflation kan endast nedsätta kärlekens värde, inte undanröja nöden (Freud, 1929/2008, s. 469).