Browsed by
Etikett: HammerO

Avförtrollning och återförtrollning (Weber)

Avförtrollning och återförtrollning (Weber)

Hammer (2004), med referens till sociologen Max Weber, skriver att new age står för en ”återförtrollning” av verkligheten. Författaren tar fenomenet med mönster i sädesfält, så kallade ”crop circles”, som exempel: ”För den new age-intresserade pekar sådana fenomen nämligen på att världen är bra mycket dunklare, större och mer magisk än vad vetenskapen talar om för oss” (s. 311). ”Människan är inte längre en dödlig biologisk varelse på en oansenlig liten planet i utkanten av en av många miljoner galaxer. Vi har åter blivit hjältar i en storslagen saga om livet” (s. 310).

Översikt Textfragment

Postmodernt eller modernt?

Postmodernt eller modernt?

Hammer (2004, s. 319) för en intressant diskussion kring huruvida den nya andligheten är modern eller postmodern? Hans svar är att den har drag av båda. Den är postmodern i sitt ifrågasättande av världens auktoriteter. Likaså i hyllandet av individens frihet att skapa sin egen mix av föreställningar. Men under ytan är den påfallande modern. Ett sant postmodernt förhållningssätt till den egna identiteten skulle vara att glatt bejaka det splittrade, det motsägelsefulla, i den egna identiteten. Men inom nyandligheten ligger istället ett starkt fokus på att ”hitta sig själv”, ”sitt sanna jag”, etc. Inte heller uppfattningen om en världsplan, en ständigt framåtskridande utveckling, är särskilt postmodern, skriver Hammer. Återigen möts ytterligheterna således. En konservativ ordning paras med en mycket progressiv sådan.

Översikt Textfragment