Browsed by
Etikett: humor

New-age-jargong

New-age-jargong

Språket inom New Age är lätt att göra sig lustig över. På nätet finns åtminstone ett par olika “generatorer” som producerar new-age-liknande uttalanden bara man trycker på en knapp:
“New Age Bullshit Generator”
“Random Deepak Chopra Quote Generator”
Detta ansluter till en intressant, och möjligen mer allvarlig, aspekt av språket inom den nya andlighet. Det som hos George Orwell kallades “newspeak”, och inom sekt-forskning ibland “cultese”, dvs hur allmänt vedertagna (även om ofta vaga och mångtydiga) ord som t ex “kärlek” ges en speciell eller avvikande betydelse.