Browsed by
Etikett: konspirationsteorier

‘It Was Like a Cult’: Leaving the World of Online Conspiracy Theories

‘It Was Like a Cult’: Leaving the World of Online Conspiracy Theories

Stephanie Wittschier believed in a lot of different things throughout her life: that aliens were locked away in Area 51; that the Third Reich was alive and well, along with the Illuminati, and—last but not least—that ruling elites were using chemtrails to poison humanity.

Interesting article by Alexander Krützfeldt (Broadly Germany, 2016-04-21).

Ondska

Ondska

Elakhet och grymhet har sin grund i en brist på erfarenhet eller kunskap. Detta är stadier som alla individer behöver att ha gått igenom. De fullkomliga personerna har detta bakom sig: ”Ja då ska man ha varit från mördare, eller vad man nu vill, till nånting… till att ha gjort nånting bra. Att ha varit med om alltihopa, och det tar ju många inkarnationer.”

Arlebrand (1992) skriver: ”Eftersom ockultismen uppfattar allt i den fysiska verkligheten som manifestationer av det gudomliga, blir det ondas existens ett problem att förklara” (s. 197). Författaren anger några olika förklaringsmodeller inom den alternativa andligheten: Ondskan kan ses som en illusion, som en energi som befinner sig på fel plats, som en obalans mellan kosmiska principer, eller helt enkelt som ”det obehagligt goda”.

Med stigande ålder kan det förväntas att trycket av och medvetenheten om realiteterna ökar. I materialet förekommer en del beskrivningar som ger intryck att vara konspirationsteorier, exempelvis att myndigheterna mörkar om att vi besöks av utomjordingar, eller att olika länders säkerhetstjänster samarbetar om att återfinna den reinkarnerade Adolf Hitler. Även mer moderat kritik av eller misstro emot etablissemanget kan ha drag av konspirationsteori. Detta förefaller att motsäga andra delar av världskådningen som betonar att det är individen själv som skapar sitt öde och att ingen annan egentligen har inflytande över detta. Eventuellt att konspirationsteorier och liknande kan ses som projektiva fenomen som blir ett sätt att hantera ett sådant förhöjt inre tryck. Muertos (2012, 28 januari) skriver om några av nyandlighetens frontfigurer, vilka nu har kommit upp i medelåldern:

I suspect that what’s going on is that New Age, now entering its third generation, has developed a theodicy. Now, this is a theological term, but it essentially means an explanation of the existence of evil – why bad things happen to good people. For some of those in the New Age milieu – Foster Gamble, David Icke, Whitley Strieber, Duncan Rhodes and others, all incidentally in middle age and with a long term involvement in the New Age milieu – an explanation is needed as to why, if we’ve entered the Age of Aquarius, is the world less peaceful, equal and progressive than ever? Conspiracy theories offer such a theodicy – the New Age hasn’t happened because evil people prevented it from happening (Muertos, 2012, 28 januari).

Vitz (1977) är inne på liknande tankegångar utifrån de löften om mental suveränitet som kom bland annat med den humanistiska psykologin:

Second, as people aged, they realized that many of the things thought necessary for self-actualization would not be attainable in their lives. Besides interpersonal disasters, there were career failures, serious health problems, and many other disappointments. The discrepancy between the promised “high” of the Maslovian self-actualization or Jungian individuation and the reality of their lives created a vast disappointment and “credibility gap.” The belief that psychology could make you happy, that it was the answer, began to fade (Vitz, 1977, Kindle location 2231).

Översikt Uppsats