Browsed by
Etikett: ny_teknik

Att vara människa i en digital värld (UR Samtiden)

Att vara människa i en digital värld (UR Samtiden)

“Sverige är ett mycket teknikvänligt land. De flesta har tillgång till internet i hemmet, barnen får tidigt en mobiltelefon i handen och vi umgås allt mer online. Vad får det för effekter? Hjälper eller stjälper tekniken när det handlar om sorg, empati, vänskap, kärlek och självkänsla?”

Se de inspelade föreläsningarna här

Dan Stiwne, psykolog och existentiell psykoterapeut (39 min)
Cecilia Melder, lektor i religionspsykologi och existentiell folkhälsa (46 min)
Fredrik Svenaeus, filosof (43 min)
m fl

Inspelat på Digmex öppna symposium på Sigtunastiftelsen den 15 februari 2018. Arrangör: Sigtunastiftelsen och Stockholms universitet.

Ny teknik gör våra samtal allt ytligare (SvD)

Ny teknik gör våra samtal allt ytligare (SvD)

Psykologiprofessorn Sherry Turkle har i flera av sina böcker beskrivit faror hon ser med den nya tekniken. Maria Carling presenterar hennes arbete och iakttagelser i en intressant artikel: “Ny teknik gör våra samtal allt ytligare” (SvD, 2015-12-29). Turkles tankar om hur nutidsmänniskan attraheras av “den friktionslösa sköna världen” och “det välredigerade livet” har onkeligen likheter med vad som, ur en psykologisk synvinkel, kan anföras som frestelser och fallgropar hos den nya andligheten.