Browsed by
Etikett: reinkarnation

Kim Kardashian om reinkarnation

Kim Kardashian om reinkarnation

“Multiple people that had no idea that was my nanny or anything have come up to my baby to say that he’s a family member reincarnated,” Kardashian dished. “So my whole family, all the time, thinks it’s my dad and is just so emotional and close to him.”

But it’s not just comments from strangers that have the Kardashians hooked. The baby apparently shares traits similar to that of her late dad.

“He’s left-handed, like my dad,” she revealed.

https://www.eonline.com/news/1120194/why-kim-kardashian-knows-son-psalm-west-is-robert-kardashian-sr-reincarnated

Apropå att reinkarnation idag är en föreställning som omfattas av väldigt många i väst.

Hammer (2004) skriver att ”[p]å bara fyrtio år har reinkarnation gått från att vara en uppfattning spridd bland medlemmarna i några teosofiska och ockultistiska kretsar till att bli en av vår tids mest allmänt omfattade religiösa föreställningar”.

https://www.ediv.se/intro

Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan (SvD)

Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan (SvD)

Tron på reinkarnation är ny i vårt land och har ­brutit sig fram av egen kraft. Reinkarnationstron betyder att den kristna tron ges en ny tolkning jämfört med det traditionella synd- och förlåtelseparadigmet. Domen över det enda jordiska livets ­misstag ersätts av en tro på själens eviga gemenskap med Gud. Det skriver Bengt Wadensjö, biskop emeritus.

Ett inlägg som väcker viss uppståndelse på julafton 2015 och dagarna efteråt. SvD Debatt publicerar då en artikel av biskop emeritus Bengt Wadensjö, som beskriver hur reinkarnationstanken idag slagit rot inte bara hos allmänheten, men även hos personer som i övrigt kallar och tänker på sig själva som kristna. “Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan” (SvD, 2015-12-24). Wadensjö hänvisar till bibelcitat som han menar antyder att redan den bibliske Kristus omfattade reinkarnationstanken.
Debattartikeln fortsätter att engagera, dels bland dem som tycker att Wadensjö har fel och övertolkar, dels bland personer med en mer newage/nyandlig uppfattning som menar att det är på tiden att också de kristna öppnar ögonen för vad som faktiskt står i bibeln.
Mothugg i SvD kommer från prästen i Nordisk-katolska kyrkan, Franciskus Urban Sylvan: “En vilseledande kampanj för New Age” (SvD, 2015-12-26):
från biskop Martin Modéus “En anpassad kristen tro blir bara otydlig” (SvD, 2015-12-27).
och från en doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, Johan Eddebo: “Reinkarnation är motsatsen till kristen tro” (SvD, 2015-12-27).
Wadensjös debattartikel har också dykt upp i olika bloggar, och kommenterats där, t ex:

Var tredje svensk tror på återfödelse (Dagen, 2008)

Var tredje svensk tror på återfödelse (Dagen, 2008)

Liselotte Frisk, forskare vid Högskolan i Dalarna, i samarbete med kristna tidningen Dagen, gjorde för några år sedan en undersökning av svenskarnas inställning till olika alternativa trosföreställningar. Projektet har några år på nacken och en del material har tagits bort från Dagens webbsida.

Av de drygt 900 tillfrågade svarar 32,8 procent att de helt eller delvis stämmer in i påståendet “Jag tror att människan återföds (reinkarnation)”. När liknande frågor har ställts tidigare har omkring 25 procent instämt. Bland dem som är under 24 år är andelen som tror på återfödelse hela 42,2 procent. (Ur Dagen, 2008-07-16)

http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-p%C3%A5-%C3%A5terf%C3%B6delse-1.186792
Diagram som presenterar resultatet från undersökningen (Dagen, 2008):