Browsed by
Etikett: själen

Rum för själen? Tankar om psykiatri och andlighet

Rum för själen? Tankar om psykiatri och andlighet

På femtiotalet var psykiatrin i hög grad dominerad av psykoanalytiskt/psykodynamiskt respektive behavioristiskt tänkande. Många uppfattade att dessa var alltför deterministiska och intresserade av ”det sjuka”. Maslow och Rogers… Även om nog i synnerhet Maslow rörde sig i gränsmarkerna, så togs steget över till en mer andlig psykolog med Stanislav Grof, med flera.
Ett annat spår var Assagioli och Jung, som båda bröt med Sigmund Freud och grundade sina egna psykologier och behandlingsmetoder utifrån dessa. Jung ”Analytisk psykologi” och Assagioli ”Psykosyntesen”. Detta var redan i början av 1900-talet, och egentligen har det inte så stor relevans, om det inte vore för att vissa delar av nyandligheten har bra koll på dessa pionjärer och inte sällan jämför den gängse psykiatrin med dem.
Assagiolis inflytande märks till exempel på de alternativa terapimodeller, och utbildningar, som ges bland annat av HumaNova och Psykosyntesakademin.
Behandlingar, såväl som en utbildning i Transpersonell psykoterapi på Steg1-nivå, har under många år getts av Delphiinstitutet i Stockholm. Delphiinstitutet skriver på sin hemsida att man erbjuder psykoterapi på ”transpersonell/själslig grund”. Huma Nova skriver på sin hemsida att deras 1-åriga grundutbildning är ”en utbildning för intellekt, själ och hjärta”. På hemsidan kan man också läsa (januari 2017, länk):

HumaNova har återigen blivit en av få leverantörer som har fått ramavtal med Stockholms Läns Landsting 2015-2018 inom Chef- och medarbetarutveckling. HumaNova har sedan tidigare haft avtal med SLL och när de förnyade sina avtal och gick ut i ny upphandling, fick vi återigen fortsatt förtroende att utföra uppdrag inom Chef- och ledarträning, Ledningsgruppsutveckling, Team/grupputveckling, samt Personlig chef- och medarbetarutveckling.

Så även om ”själen”, säert på goda grunder, knappast kommer att få en plats i vårdprogram och behandlingsutbud, kan mycket väl enskilda medarbetare och chefer inom Stockholms Läns Landsting bli skickade på en kurs eller rehabilitering där man talar om sådant.