Browsed by
Etikett: Upplysthet

Tulku (2009)

Tulku (2009)

“Gesar Mukpo was three when he became one of the first people born in the West to be recognized as a tulku the present-day reincarnation of a Buddhist master. For his entire life, he’s been trying to figure out what that really means.”

https://www.nfb.ca/film/tulku/

De upplysta

De upplysta

Det är möjligt för en människa, om förutsättningarna är de rätta, att få djupa insikter om tillvaron på profetisk väg. Denna väg till kunskap, som inte går via studier, forskning eller experiment, liknas vid att personen blir ”upplyst” eller får tillgång till ”intuition”. Det vetande som erhålls på detta vis är av en hög, ren och fullständig karaktär och dessa individer är självskrivna lärare på det andliga området eftersom de kan se och förstå sådant som är fördolt för de allra flesta. Vad dessa individer upplever är själva ”tillvarons facit”.

De förutsättningar som krävs för att bli upplyst har att göra med vissa erfarenheter som den personen gjort i tidigare liv. Det ligger i förlängningen av vars och ens utveckling att få uppleva detta tillstånd. Skillnaden mellan denna typ av förståelse och när någon är hänvisad till att spekulera eller forska är som att jämföra människans fattningsförmåga med djurets, eller som att istället för att bara kunna väga och mäta en boks egenskaper faktiskt kunna läsa i den. Redan idag finns det individer som är upplysta. Somliga är inkarnerade här på jorden, medan andra numera fått en permanent hemvist i en andlig tillvaro. Portalfigurerna inom de stora världsreligionerna: Buddha, Moses och i synnerhet Jesus omtalas på många ställen och med respekt. Gång på gång i materialet återkommer den bibliske Jesus som modellen för människans fullkomning: “Vi ska utvecklas till, typ, Jesus. När vi är i mål så är vi väl som han”, säger en respondent. En sådan upplysthet har även en moralisk dimension. Personer med dessa gåvor är normalt mycket kärleksfulla. I förhållande till dem utgör anhängarna yngre själar. Relativt den stora majoriteten som ännu inte omfattar de nyandliga tankarna och värderingarna utgör de sistnämnda dock en förtrupp. Att människor i allmänhet är omedvetna om, ointresserad av eller rentav skeptiska till dessa perspektiv är naturligt sett till deras nuvarande andliga nivå.

Det går att peka på hur så gott som alla naturgivna eller samhälleliga hierarkier underkänns i intervjumaterialet. Dock med ett undantag och det är just dessa individer som respondenterna menar är fullkomliga människor. De som ligger före i den andliga utvecklingen tycks på sätt och vis representera den äldre generationen för respondenterna. Den nästan reservationslösa aktning som visas dessa individer har drag av det som brukar kallas idealisering. Genom att kunna erkänna och förstå dem upplever individen möjligen också att hon eller han får del av deras storhet. I gruppen av dessa höga andar har den bibliske Kristus en särställning. Denne beskrivs av informanterna som ett av kyrkan på många vis missförstått andligt och moraliskt geni.

Översikt Uppsats