Tvillingsjälar och liknande

Tvillingsjälar och liknande

En ”tvillingsjäl” eller ”bästis” är en person som individen träffar gång på gång över långa tidsrymder, kanske i all evighet. Dessa relationer kännetecknas av en stark intensitet och en känsla av samhörighet, även om de inte alltid är friktionsfria. ”Den mörka sidan blir så mörk med tvillingsjälen, och den ljusa sidan blir så ljus.” När de är behagliga kan de beskrivas som en ”komma-hem-kärlek”. Så kallat medberoende kan förklaras på detta vis, nämligen att det är någon som personen är nära förbunden med sedan flera liv tillbaka. John Lennon och Yoko Ono är ett exempel på denna typ av relation.

Men sen är det svårt med sån tvillingsjäl-relation, så man säga, det är svårt. Alltså man är… Om det är svårt nog med en vanlig relation. Men tänk om man har mönster från trettio liv tillsammans, vad mycket mönster

En platonisk, aldrig förverkligad kärleksrelation på distans med någon kan också ha denna grund. Personerna känner till varandra, men omständigheterna gör att de inte kan vara tillsammans i detta livet. Dock finns det en stark samhörighetskänsla. De gånger du inte är inkarnerad samtidigt som denna person som du står särskilt nära, kan den andre fungera som skyddsängel eller ni kan stå i telepatisk kontakt på något vis. Denna slags relation påverkar vardagen, men kan vara svår att kommunicera om eller få förståelse från andra för. En respondent som hade en besvärlig uppväxt säger att hon kännner sig lyckligt lottad att hon redan i unga år varit öppen för annorlunda relationer. Som barn hade hade hon lekkamrater som ingen annan kunde se: ”Det vart ju dom här små människorna då. I skogen eller i trädgården.”

Det är möjligt att på telepatisk väg berikas av när någon annan gör framsteg i sin personliga eller andliga utveckling. En av respondenterna beskriver hur hon en dag känt en stor lättnad eller befrielse. När hon en tid senare talade med sin mor förstod hon att denna upplevelse varit relaterad till något modern gått igenom vid samma tidpunkt. En sådan telepatisk påverkan kan också vara plågsam. Att en närstående mår dåligt eller på något vis är i obalans kan uppfattas och påverka även på avstånd. Det vi tänker och känner stannar inte på insidan utan kommer att få en effekt på världen utanför. Detta medför ett stort ansvar:

Alla tankar man tänker, alla ord man säger och alla handlingar man gör, ALLT det är energi som liksom rör sig runt i världsalltet. Och väldigt mycket negativa tankar och onda tankar, precis som onda handlingar, dom GÖR skada.

Med föreställningen om att allt och alla är förbundna och att även individens tankar och stämningar får en påverkan på omgivningen, också på distans, så uppstår frågan vad som händer med individens inre rum (Jemstedt, 1993). Är en privat eller hemlig sfär över huvud taget möjlig? Vilka konsekvenser kan detta annars tänkas ha för synen på identitet, relationer, närhet och distans? Main (1991; refererat i Farias & Granqvist, 2007) skriver att forskning på 6-åringar med ambivalent anknytning visat att dessa haft svårt att förstå ”privacy of thought” vilket kan kopplas till att den nyandliga världsbilden för dessa individer i vuxen ålder eventuellt då kan kännas välbekant.

Även här går det dock att spekulera kring en alternativ orsak som snarare har att göra med en påverkan av eller en tillvänjning till själva tankesystemet. En värld med gränser är sannolikt mer mödosam att leva i än en gränslös värld, vilket eventuellt räcker som orsak för att den nyandliga världsåskådningen ska uppfattas som ett lockande alternativ.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.