Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan (SvD)

Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan (SvD)

Tron på reinkarnation är ny i vårt land och har ­brutit sig fram av egen kraft. Reinkarnationstron betyder att den kristna tron ges en ny tolkning jämfört med det traditionella synd- och förlåtelseparadigmet. Domen över det enda jordiska livets ­misstag ersätts av en tro på själens eviga gemenskap med Gud. Det skriver Bengt Wadensjö, biskop emeritus.

Ett inlägg som väcker viss uppståndelse på julafton 2015 och dagarna efteråt. SvD Debatt publicerar då en artikel av biskop emeritus Bengt Wadensjö, som beskriver hur reinkarnationstanken idag slagit rot inte bara hos allmänheten, men även hos personer som i övrigt kallar och tänker på sig själva som kristna. “Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan” (SvD, 2015-12-24). Wadensjö hänvisar till bibelcitat som han menar antyder att redan den bibliske Kristus omfattade reinkarnationstanken.
Debattartikeln fortsätter att engagera, dels bland dem som tycker att Wadensjö har fel och övertolkar, dels bland personer med en mer newage/nyandlig uppfattning som menar att det är på tiden att också de kristna öppnar ögonen för vad som faktiskt står i bibeln.
Mothugg i SvD kommer från prästen i Nordisk-katolska kyrkan, Franciskus Urban Sylvan: “En vilseledande kampanj för New Age” (SvD, 2015-12-26):
från biskop Martin Modéus “En anpassad kristen tro blir bara otydlig” (SvD, 2015-12-27).
och från en doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, Johan Eddebo: “Reinkarnation är motsatsen till kristen tro” (SvD, 2015-12-27).
Wadensjös debattartikel har också dykt upp i olika bloggar, och kommenterats där, t ex:

Kommentarer är stängda.