vii. Framtidsvisioner och mål

vii. Framtidsvisioner och mål

”Vi ska utvecklas till, typ, Jesus. När vi är i mål så är vi väl som han.”

Vad intervjupersonerna säger om vad som är det slutgiltiga målet för mänskligheten och med livet här på jorden.

Utvecklingen på jorden har genomgått olika faser. Sedan industrialismens inträde har utvecklingen accelererat. Denna utveckling fortskrider. Det kan beskrivas som att ”energinivån ska höjas här på jordklotet”. Vi är på väg att omskapas från djur till riktiga människor. Tendenser som ska övervinnas är sådant som ägandebegär, självhävdelse, egoism och nationalism. Detta kommer ske främst via naturlig utveckling, inte genom yttre påbud, lagar, etc. ”Det är lite skillnad mellan oss och stenåldersmänniskan som klubbar ihjäl grannen där. Så det har ju hänt lite va. Men det är båda mörker och ljus, fram till det datum vi inser att vi är en del av helheten.”

Mänsklighetens historia ses i en etisk eller moralisk kontext. De gängse religionerna har hitintills spelat en avgörande roll för detta:

För tusentals år sen så var vi ju barbarer. Vi mördade varandra, och det var liksom… Ja vad hade vi? Vi hade vikingar och ja det var ju rått liksom, och hämnades gjorde man på släkter och dödade hej vilt. Det var ju riktigt barbariskt. Och då kom ju då Gamla testamentet. Och sen så började ju människor faktiskt att skärpa till sig och bli lite humanare. Och då kom det Nya testamentet, för då var man öppen för lite mer kärlek och såna här saker.

Världsläget
Det finns ett alltför stort fokus på pengar i världen. Kritik riktas emot personer som skor sig på den ekonomiska krisen:

Idag är det ju pengar som styr, i princip allting, tycker jag. Och att faktiskt komma bort då ifrån dom här pengarna… Det ska ju tjänas pengar hela tiden. Titta på den här kraschen som har varit nu. Alla dessa miljarder som staten har pumpat in i alla dessa länder. Dom här pengarna fattas ju, och dom fattas ju för att det är nån som har fått dom. Alla som har fått alla dom här miljarderna.

Media går etablissemangets ärenden och väljer att tiga om sådant som kunde vara obekvämt, t ex tecken och rentav bevis på att jorden faktiskt besöks av individer från andra planeter:

Det är bara det att det är inga journalister som har plockat ihop uppgifterna, för att dom går ju som såna här fårskockar och bara kör sina vanliga grejer va. Och sen är ju såna här grejer… är ju tabu. Dom får ju inte skriva om det, eller vill inte, eller jag vet inte vad det är.

Det finns journalister och skribenter som skulle kunna bidra till att göra dessa nya perspektiv kända och respekterade. Detta är personer som uppfattas själva ha kunskap och ett positivt intresse för saker som ligger på gränsen, men som av någon anledning väljer att ligga lågt eller rentav förlöjliga ny och intressant information. En på många vis insiktsfull journalist på en av de stora morgontidningarna beskrivs som en sådan ”stoppkloss”. Det är även ett alltför stort fokus på negativa nyheter:

Jag tror att det går åt rätt håll liksom. Att mänskligheten utvecklas åt rätt håll och att… Jag har väldigt mycket emot de här negativa nyheterna som är, och katastroflarmen och allt elände som vi översköljs av liksom. Och nu gäller det klimatet. Det är en väldig övertolkning av allt negativt tycker jag.

På frågan om vad respondenten skulle göra om hon fick makt, svarar hon att hon skulle byta ut politikerna mot visa människor:

Vi lär ju våra barn att dom får inte slåss, och sen så sätter vi killarna i det militära och så får dom börja skjuta, och så är det krig någonstans och så sätter vi dom där och så dom döda en massa människor. Men du får inte gå ut på gatan och döda nån här, då får du straff, men om du dödar nån i krig så är det okej.

En av respondenterna menar att man blir ansedd som ”dum i huvudet” om man hävdar att det finns rymdskepp som kan ta sig till vår planet från andra civilisationer. Dock ska det finnas information om sådant på NASA:s hemsida, hävdar hon, det är bara att ingen bemödat sig om att leta reda på den. Myndigheterna i olika länder har länge mörkat kunskaper och observationer som gjorts av besökare från yttre rymden. Dock har viss sådan hemligstämplad information nu börjat komma ut, efter att forskare efterfrågat den. Olika länders säkerhetstjänster samarbetar kring projekt som allmänheten inte får veta något om. Dessa myndigheter har kunskap om sådant som reinkarnation och är bland annat upptagna med att försöka spåra vissa själar som har reinkarnerat, t ex Adolf Hitler. En av intervjupersonerna har nyligen haft ett omskakande möte:

Efter det här samtalet jag hade med den här mannen igår så vet jag ingenting längre. Där säger dom att man kan bestämma vart själarna ska komma, och man ska gottgöra sig för tidigare liv, och nu letar dom efter Hitler för att få tag i hans själ, och döda den människan som Hitler är i. Och det här är svenska staten som sysslar med det här. Alltså högt uppsatta inom säkerhetstjänsten. Det låter helt skruvat.

Hoppfulla tecken
Ett växande intresse för nyandliga tankar tyder på att det går framåt:

Ja vi blir mer och mer mänskliga, och det blir mer och mer kärlek som faktiskt kommer fram. Och vi funderar mer på livet, det är ju jättemycket sån här new age, och allt vad det nu är, många som är intresserade av såna här saker.

Det jordiska paradiset är inte så avlägset. En intervjuperson gör en parallell till den tekniska utvecklingen:

Men ser vi det ur ett astronomiskt perspektiv så är det ju en kort stund. Och vi kan ju bara se hur utvecklingen har forcerats sen ja sen industrialismen började till exempel, det går ju rasande fort… Köper man en dator idag och går hem med den så är den redan föråldrad när du är hemma med den, så fort går det. Så att om utvecklingen forceras… Nu verkar det som att det går i en sån här kurva alltså… Det går i en rasande takt allting nu, och fortare kommer det att gå.

Mänskligheten har passerat en kritisk gräns:

Har man överlevt den här perioden som vi har, då kan man liksom inte gå bakåt igen va. Då måste det ändå bli en framåtutveckling. Och varför skulle vi då… Tänk dig att du har en fri… Du har tillgång till fri energi. Ingen behöver bråka om utrymme. Vi har tillgång till rymden, för vi kan kontrollera gravitationen. Vi har fri energi. Vem som helst kan få ett rymdskepp, få ett hus, få allting… Vi behöver inte slita för brödfödan. Varför ska vi då kriga. Varför ska vi bråka. När det finns… Då försvinner ju många av anledningarna… För det är ju därför vi gör det, för att vi tror att vi måste roffa åt oss. Det är ju den mentaliteten som är.

Det finns många tecken på att utvecklingen går i rätt riktning. På gräsrotsnivå får många upp ögonen för fenomen såsom t ex cirklar i sädesfält, säger en respondent:

Den här sommaren har det bara ramlat in såna människor. Plus det här med sädesfältscirklar, några grabbar som var där nere själva och kollade, och gick i dom här, och sen berättade. Så att jag har knutit ett kontaktnät, särskilt det sista halvåret, har det hänt jättemycket. Så har jag aldrig haft det förut va. Och det ena ger ju det andra. Så jag tror det händer väldigt mycket nu på gräsrotsnivå som inte syns.

Enligt vissa profetior står världen inför omvälvande och positiva förändringar: ”Energinivån ska höjas här på jordklotet, det kommer hända en massa saker, och tiden kommer att gå fortare, och allt möjligt dramatiskt kommer att hända.”
Besökare från utomjordiska civilisationer kan snart komma att ge sig till känna på ett mer otvetydigt sätt för mänskligheten:

Jag tror att vi har enormt massa grejer som kommer att hända dom här åren som kommer nu. Jag tror det, men det är inte säkert att blir så. Det kommer antagligen att hända både inom våran teknologi och inom… Det kan till och med hända att vi kommer att få kontakt med utomjordiska civilisationer. Det är väldigt många som tror att det är på G nu.

Olika delar av världen befinner sig på olika stadier i denna transformation eller utveckling. Människorna i Norden är föregångare. Att de nordiska länderna inte är direkt inblandade i krig är ett tecken på detta. ”Och sen är ju vi lyckligt lottade här i Norden då för vi har ju kommit mycket längre. Vi har ju inte en massa krig och sådana här saker. Men hela världen är ju inte med.” Här i Norden finns överlag en större human förmåga eller mognad. Denna mognad yttrar sig till exempel i att vi tycker det är svårt att slakta djur, något som människor från vissa andra kulturer kan göra utan att tänka närmare på det. Även ett intresse för sport tyder på att den krigiska mentaliteten har börjat mattas av: ”Vi som inte krigar, vi engagerar oss i sport. Och det är fotbollsmatcher och man blir arg och så här då… Det är då liksom för att få utlopp för den här energin.”

Miljöförstöring och liknande utgör en belastning för Moder Jord, men detta kommer på sikt att kunna åtgärdas och stoppas. Skador på planeten kan läkas. Temperaturhöjningen är eventuellt ett missförstånd:

Och nu när dom tror att klimatet och alltihopa det här… Att det är vårt fel och så, vilket jag tror att det inte bara är, även om vi har lagt våran skopa till det, liksom, så är det ju… Jag vet inte om du har hört det, men det finns… Det är inte bara jorden som håller på att värmas upp, utan det är alla planeter i solsystemet. Det händer enormt mycket med varenda planet. Till och med Pluto börjar bli varmare, som är så långt borta från solen. Så det är ju inte bara HÄR. Och då kan man ju börja undra om det bara är vi, och vårt fel, när hela… I galaxens mitt så vet nu forskarna idag… och det här är vanlig mainstream, att det finns ett svart hål… Vilket dom inte trodde. Man ganska nyligen har dom börjat erkänna det är faktiskt det. Och inte bara att svarta hål suger in, men att dom också ger ut energi. Men dom ger ut energi ungefär som vid ekvatorn, och vid sydpolen och nordpolen, på jorden… så har även även solar sådana, så att det kommer ut… Och det kan dom se på supernovor och sånt. Det har dom ju SETT. Först kunde dom inte förklara… Hur kunde det komma ENORMA… från flera miljoner ljusår, eller tusen ljusår, olika storlek, sådana här stora… Jo det är för att det också strålar ut energi, vid såna här konstiga explosioner eller vid svarta hål och grejer…

Utmaningar
Universum är en riskfylld plats och en asteroid kan komma att slå ned på jorden. Därför fodras det att vi utvecklar en teknik så att vi vid behov kan skapa kolonier ute i rymden. Civilisationer på andra planeter, som ibland besöker oss, förfogar redan idag över sådan teknik. Vi behöver ta till oss och lära av dem.

Att bli vegetarian är en nödvändig kursändring som måste till: ”Så att vi kommer inte att komma i mål förrän alla har blivit vegetarianer också. För så länge vi dödar våra kompisar så. Så länge det finns slakthus kommer det finnas krig.”

I vissa delar av världen är utmaningarna större:

Vi kommer ju att lida så pass mycket, så att till slut säger vi nä nu får det vara nog… När då dom här muslimska kvinnorna till exempel har… och generation efter generation efter generation… genomlidit detta, till slut så ledsnar de ju, och det är ju då det börjar hända saker. Så att det kommer att bli lidande, mer och mer lidande, och det kommer vara många katastrofer, många människor kommer att dö. För det måste ju vara så att det blir ju inte en värld i fred och frid och kärlek, om inte ALLA har kommit dit. Och då har vi ju en utmaning, eller hur. Det kommer att ta många år.

Det kan komma ytterligare ett stort krig. Detta är något som omtalas i den nyandliga litteraturen:

Men det kanske blir nånting bakslag också för att man ska k… Det går ju ut på hunger och mättnad, att man känner begär efter olika saker, och så blir man mätt på nånting. Och att den här krigsmentaliteten måste få… kanske fortfarande är hungrig, innan den kan liksom mättas.

Ett annorlunda tidsperspektiv
Intervjupersonernas tidsperspektiv tycks annorlunda. Nästkommande inkarnation ses inte som något avlägset. En av respondenterna ser fram emot att i nästa liv, när hon kommer tillbaka till jorden, ska kunna få ägna sig åt rymdresor:

Och jag tänker redan nu… Vad vill jag göra för nånting bra i det här… Hur vill jag utveckla mig själv för att jag ska kunna… Och vad vill jag göra i NÄSTA liv. Jag vill ju upp DÄR va, jag har ju alltid varit fascinerad… Jag känner ju som att jag hör hemma där uppe.

Döden ses som något positivt. En respondent beskriver hur man då kommer till ”en annan nivå i universum där allt är bra.” Livet här på jorden med sina prövningar kan upplevas som mera gåtfullt, hur det kan vara som det är, samtidigt som det finns en övertygelse om man själv faktiskt valt allt detta:

Som en gammal bil, va, man lämnar den ifrån sig, så… Varför ska man ha samma bil jämt, när den börjar bli gammal. Ja, då lämnar man den tillbaks den… Inte en atom du har kan dö va, utan det återgår ju till systemet. Och sen så skaffar man sig en ny kropp då, om man har lust.

Vi lär inte bara för detta liv, men även för kommande inkarnationer:

Jag säger såhär, att från födseln till döden så utsätts vi för saker och ting utifrån, för att bygga upp och få läran, så att vi vet hur livet är. Och många säger såhär, men vad är det för mening med det. Men det är för att ha det till NÄSTA.

En intervjuperson uppger att hon dock inte har någon brådska. På frågan om intervjupersonen längtar till det framtida tillstånd som den nya andligheten beskriver, svarar hon: ”Men jag gör ju inte det direkt sådär… konstigt nog… så småningom… nä ingenting nu. Jag känner att det finns så mycket av det här jordiska livet som jag nog vill ägna mig åt i flera gen… reinkarnationer.”

Så småningom kommer individen till en punkt när hon känner att hon vill ta sin andliga utveckling på allvar:

Sen kommer man till en gräns i nåt av liven där man känner att jag har… ja jag har kommit till en gräns, jag har fått nog av det som jag har upplevt, eller mina erfarenheter säger mig att jag vill gå vidare till nånting annat. Och det är där egentligen som stigen börjar, som vi talar om, och som är en mer intensifierad erfarenhetsväg kan man säga, och där man i det här livet försöker att gå en inre andlig väg.

Om något kan sägas vara målet med vår utveckling så är det att utveckla en medkänsla med allt levande:

Medkänslan är i första hand för att man själv känner igen sin egen smärta, från egna upplevelser, dem känner man igen hos medmänniskan eller hos djuret, eller växten eller vad det nu är, och så undviker man så småningom att skada andra levande varelser. Och det är väl på nåt sätt utvecklingens mål också, att bli så kärleksfull så att man känner att man själv är en del av helheten. Och det man gör mot omgivningen det gör man egentligen mot sig själv.

Människan ska avveckla sitt ”ego”:

Ja, sen finns det det här egot, som styr… som jag brukar säga djävulen… Fast det är ju egentligen inte djävulen, utan det är egon, som många säger, pratar om, att ja det måste vara mycket djävul i den där människan. Men det är ju det här att det är egot som STYR människan till att göra dåliga saker.

Fullkomning
Individen är på väg att bli fullkomlig. En sådan fullkomning kännetecknas av en hög grad av humanitet och visdom. Redan idag finns det individer som är fullkomliga eller “upplysta”. Somliga är inkarnerade här på jorden, medan andra numera en permanent hemvist i en andlig tillvaro. Gång på gång i materialet återkommer den bibliske Jesus som modellen för människans fullkomning: “Vi ska utvecklas till, typ, Jesus. När vi är i mål så är vi väl som han.”

Denna typ av insikter har även en moralisk dimension. Personer med dessa gåvor är normalt mycket kärleksfulla: ”Men då tror jag att man ser allt i ett kärleksljus. Det är ju det som är själva idén, att då ser man STÖRRE. Och att man kan sätta det i ett annat perspektiv.” ”Den fulländade människan är liksom ett kärleksgeni.”

På frågan hur dessa människor kan beskrivas svarar en respondent:

Ja jag tror att det är väl ganska mycket klassiska saker, som vi skulle… som man kanske skulle tillskriva helgon och… ödmjukhet och såna här saker. Men det är ju framför allt att dom är mindre självupptagna, eller mindre jag-centrala, mindre det egna och mer av annat, av andra människor, kanske av hela skapelsen. De är mindre egon, på nåt sätt. Men inte bara liksom i sättet de agerar, utan jag menar verkligen på djupet alltså, alltså verkligen på djupet, i djupaste själen, att de inte är…. Utan det är som en upplyst på nåt sätt helt enkelt. För det menar jag då att det krävs att man går den vägen av… att man blir mindre i jaget. Och till slut att jaget förhoppningsvis försvinner.

Denna mognad som är målet och resultatet av de erfarenheter vi gör är en parallell till vad en människa kan uppnå också under ett enstaka liv. En informant gör en parallell till sin mor:

Jag menar, min mamma till exempel kan säga såhär… ja det är skönt att… hon är åttio, eller så, men det sa hon redan när hon var sjuttio… Att man behöver inte vara fåfäng längre, det är ju så skönt. Man behöver inte bry sig om vad folk tycker, eller /ohörbart/. Men det är ju samma fenomen, fast över HELA… kanske över många liv. Att man tycker såhär… ORKA, liksom. Tröttna på saker. För jag tycker att det liknar hur det är i det här livet. Att man är så inne… När man är ung så ska man åstadkomma saker och bygga upp saker och sådär, och sen blir man lite kanske visare.

Den fullkomliga människan är inte längre man eller kvinna, utan har blivit androgyn, en hermafrodit. Då kommer vi inte längre att bilda familj eller sätta barn till världen. Detta medför att individen blivit fri från många band. Hon behöver inte längre en representant av det motsatta könet, då hon nu inrymmer alla egenskaper i sig själv. På denna nivå har individen blivit såsom Gud, som också är höjd över sådan dualitet. “Alltså dom säger ju att man blir ett med alltet när man är upplyst… Ja men då blir man ju Gud, och så blir det ju fantastiskt i hela världen.”

På den tidpunkten har individen en fullständig erfarenhetsbank: ”Ja då ska man ha varit från mördare, eller vad man nu vill, till nånting… till att ha gjort nånting bra. Att ha varit med om alltihopa, och det tar ju många inkarnationer.”
En respondent tänker sig inte att slutmålet är att vi ska bli androgyna, utan vill istället beskriva det som att vi behöver ha tillgång till såväl vår manliga som vår kvinnliga sida: ”Nä, jag tänker att man behöver ha en balans mellan den manliga och feminina energi, precis som yin och yang… Det handlar ju om att han balans i att ge och ta emot.”

Det kommer att uppstå ett paradis på jorden. Nationsgränserna ska upplösas och allt blir då som en enda nation. Det nyandliga tankesystemet är samstämmigt med en urreligion som fanns i förgången tid. Det var denna visdom som t ex Kristus undervisade utifrån, men som sedan delvis fallit i glömska. De stora världsreligionerna har fyllt en viktig funktion och gör detta fortfarande, men tids nog ska de ersättas av denna gemensamma religion. Redan om femhundra år kommer det att finnas många människor i världen som är på djupet omfattar denna förståelse för livet. Om tretusen år kommer världen att ha uppnått fullkomning. Då är mänskligheten överens i alla de stora frågorna.

Den nya andligheten beskriver dock inget slutgiltigt mål. Ett ”himmelrike” på jorden med fullkomliga människor kan förefalla som en storslagen vision, men detta rike blir ändå bara en station på vägen.: ”Målet och målet… Det finns ju inget direkt mål. Men utvecklingen ser ut så ja, att man kommer dit.” Inte heller kan man säga att livet har en viss mening, att det går ut på något visst: ”Ja det beror på. Då får du definiera frågan. För egentligen gör det inte det va. Den enda meningen med livet är det vi fyller livet med.” ”Själva evolutionen… den har inget mål SÅ, för att man kommer aldrig till någon slutpunkt.”’

En av respondenterna resonerar kring tanken på en evig utveckling och förvandling inom den nyandliga världsåskådningen. Att denna måste fortsätta för evigt, annars vore livet som ett intet. Att leva ett enstaka liv eller att kunna uppnå ett definitivt slutmål vore i praktiken nästan detsamma: ”Så fort man skär av oändligheten till något ändligt… Så fort nånting blir ändligt, även om det är jättestort, så är det i praktiken ingenting. Jämfört med evigheten så är något ändligt alltid snudd på noll.”

Alla människor är på väg dit. Och det kan man väl säga, det är vårt nuvarande mål om man nu ska tala om mål. Det är mänsklighetens mål då. Det är ju bara ett delmål, men…

Översikt Intervjuer

Kommentarer är stängda.