Yoga, meditation och personlig utveckling

Yoga, meditation och personlig utveckling

Färsk studie som pekar på att praktiserandet av yoga och meditation inte alltid minskar personens “ego”, som idealet säger, utan snarare kan bidra till “ego-inflation”:

Mind-body practices and the self: yoga and meditation do not quiet the ego, but instead boost self-enhancement

Gebauer, Jochen, Nehrlich, A.D., Stahlberg, D., Sedikides, Constantine, Hackenschmidt, D, Schick, D, Stegmaie, C A, Windfelder, C. C, Bruk, A and Mander, J V (2018)

Kommentarer är stängda.